Aktuality

Jak na doplňování volných řádků do dobropisů

29. 10. 2020
Tipy a triky pro informační systém ABRA Gen

Do Dobropisu faktury vydané můžete nově vkládat volné řádky, které nemají vazbu na řádky zdrojového dokladu (faktury vydané). Díky tomuto vylepšení lze elegantně dofakturovat další náklady spojené s vrácením zboží (např. dopravu zpět k dodavateli, pokud náklady na dopravu hradí odběratel) bez nutnosti vystavovat samostatnou fakturu. Funkcionalita je dostupná ve verzi ABRA Gen 20.1 a vyšší.

Jak na to?

Funkcionalitu je nejprve zapotřebí aktivovat. V agendě Firemní údaje, na záložce Parametry, v kategorii Obecná nastavení nastavte parametr Umožnit do Dobropisu faktury vydané přidávat řádky bez vazby na fakturu na hodnotu Ano.

Obr. 1: Nastavení možnosti přidávat řádky bez vazby na fakturu
Obr. 1: Nastavení možnosti přidávat řádky bez vazby na fakturu

Po této změně nastavení se v agendě Dobropisy faktur vydaných na subzáložce Detail→

Obsah v liště navigátoru zpřístupní nová tlačítka Vložit a Přidat, která umožňují do dobropisů vkládat volné řádky.

Volné řádky mohou být typu 0 (text), 1 (text s částkou) nebo 2 (text s počtem a částkou). Skladové řádky nejsou podporovány. Částka se zadává zápornou hodnotou, protože snižuje celkovou hodnotu dobropisu.

Obr. 2: Vložení řádku do dobropisu
Obr. 2: Vložení řádku do dobropisu

Uvedená funkcionalita neovlivňuje mechanismus vzájemného čerpání dokladů – řádky dobropisů i nadále čerpají obsah řádků obsažených ve fakturách, volné řádky jsou do dobropisů doplněny „navíc“.

Volné řádky je možné dodatečně opravovat (částky i počty), dokud není příslušná řada dokladů uzavřena uzávěrkou fakturace.