Jak na hromadné oslovení klientů

27. 11. 2017

Při plánování marketingových aktivit je důležité umět oslovit skupiny zákazníků vybrané podle určitých kritérií. V ABRA Gen je možné skupiny definovat několika způsoby. V tomto tipu vám ukážeme, jak určit skupinu zákazníků podle výše obratu nebo podle toho, zda si v aktuálním roce zakoupili konkrétní výrobek. Tip předpokládá, že vaše fiskální období odpovídá kalendářnímu roku.

Zkusíme si tedy připravit dvě kampaně:

  1. Oslovit zákazníky, kteří utratili alespoň 100 000,- a nekoupili si televizi – těm zašleme přání do nového roku.
  2. Oslovit zákazníky, kteří utratili alespoň 100 000,- a zároveň si u nás v posledním roce zakoupili nějakou televizi – těm zašleme kromě přání ještě jako poděkování hadřík na čištění obrazovky.

Nejprve je nutné najít a v adresáři označit zákazníky, kteří v posledním roce utratili za zboží alespoň za 100 000,-. Můžeme sice použít report Obraty odběratelů z agendy Reporty prodeje, ale pak by bylo nutné ručně označovat záznamy v adresáři.

Snadnější bude otevřít adresář firem, stisknout tlačítko Filtrovat a vyfiltrovat firmy podle filtru „Obraty ve fiskálním roce … “ – variantu zvolte podle svých konkrétních podmínek. Častější pravděpodobně bude dle prvotních dokladů.

(Obr. 01)

POZOR: Může se stát, že ABRA Gen nevrátí žádný záznam, i když bezpečně víte, že máte klienty, kteří u vás utrácí i mnohem víc. Je to proto, že nemáte přepočítány kategorizační údaje na firmě. V některém z příštích tipů se zaměříme na to, jak zařídit, aby se přepočet prováděl automaticky.

Nyní použijte ruční přepočet – tento jednoduchý způsob při velkém počtu firem a dokladů může trvat dlouho, proto jej můžete spustit při polední pauze nebo po odchodu z práce a nechat počítat počítač přes noc.

Časový odhad délky přepočtu získáte tak, že označíte v adresáři firem klávesou Insert například 10 firem (ti z vás, kteří máte nastavenu automatickou aktualizaci kategorizačních údajů, tento krok přeskočte):

(Obr. 02)

Po stisku proběhne přepočet. Následně, když máte časový odhad a chcete se pustit do ostrého přepočtu, označte všechny firmy v adresáři klávesou Ctrl+A, nebo stiskněte pravé tlačítko myši a označte všechny záznamy:

(Obr. 03)

Po označení všech záznamů opět stiskněte tlačítko „Aktualizovat kat.“. Po přepočtu jsou data aktuální a můžete vyfiltrovat firmy, jak je popsáno u obrázku Obr. 01.

Nyní byste měli mít vyfiltrované firmy, které u vás za poslední účetní období utratili 100 000,- nebo víc.

Dále potřebujete zjistit, které firmy z této množiny si koupil televizi.

Nejprve označte všechny firmy, které z omezení vzešli (Ctrl+A) – viz Obr. 02. Následně označené firmy vložte do ABRA schránky:

(Obr. 04)

Otevřete agendu Dodací listy (tím zajistíte jak výběr firem, které platili přes fakturu, tak hotově přes pokladnu). Označené firmy v adresáři zatím nechte – ještě se k nim vrátíme.

V agendě dodacích listů omezte za datum vystavení dokladu – Aktuální kalendářní rok, a v poli firma klikněte na šipečku:

(Obr 05)

Zvolte volbu Vložit z ABRA schránky (přepsat). Dále zvolte pole Řádky, odškrtněte „Rozšířit o doklady bez řádků“, zaškrtněte „Skladové karty“ a označte klávesou Insert všechny karty, které představují „Televize…“:

(Obr. 06)

Potvrďte OK a pak „Získat záznamy“ – v seznamu jsou dodací listy firem, které v aktuálním roce utratili 100 000,- a víc a zároveň koupili alespoň jednu televizi.

Opět označte všechny záznamy (Ctrl+A), stiskněte pravé tlačítko myši a zvolte „Uložit záznamy do ABRA schránky“.

(Obr. 07)

Objeví se dialog:

(Obr. 08)

Když zvolíte první volbu, odstraníte „staré“ záznamy z ABRA schránky a vložíme tam firmy, které utratili 100 000,- a víc a zároveň koupili televizi.

Poslední volbou zůstanou v ABRA schránce firmy, které si naopak televizi nekoupili. (Prostřední volba v tomto případě nemá smysl, protože v ABRA schránce již máte firmy z této množiny).

Zvolte první variantu a záznamy přepište.

Opět stiskněte pravé tlačítko myši na seznamu dodacích listů a zvolte „Zobrazit info o obsahu ABRA schránky“:

(Obr. 09)

Stiskněte Zobrazit a následně se otevře Adresář firem se seznamem firem, které utratili 100 000 a víc a zároveň koupili Televizi. Záznamy můžete označit klávesou Ctrl+A a vytisknout např. adresní štítky (tisková sestava).

POZOR: musíte zvolit variantu Jen označené záznamy nebo Vše bez záložky seznam (bez občerstvení), aby se opravdu vytiskli jen ty firmy, které požadujete, a to i přesto, že při velkém počtu firem ABRA Gen může doporučovat, že rychlejší tisk je s občerstvením.

(Obr. 10).

V prvním otevřeném Adresáři firem, kde máte označené všechny firmy s tržbou 100 000,- a víc, opět stiskněte pravé tlačítko a zvolte „Odznačit podle ABRA schránky“.

(Obr. 11).

Záznamy, které zůstanou označené jsou firmy, které utratili 100 000,- a víc a nekoupili si televizi. Těm můžeme poslat e-mail.

Stiskněte tlačítko E-Mail.

(Obr. 12).

Protože je označena více než jedna firma, ABRA Gen nabídne volbu odeslat jako skrytou kopii, což doporučujeme.