Jak nastavit automatické stažení bankovního výpisu

1. 10. 2019
Tipy a triky pro informační systém ABRA Gen

Neztrácejte čas ručním opisováním bankovního výpisu. Místo toho využijte podporu homebankingu, která je integrovanou součástí modulu Banka v ABRA Gen.

Při správném nastavení může účetní nebo pověřený pracovník provést načtení a zaúčtování bankovního výpisu během několika minut.

Toto nastavení a zprovoznění vám ukážeme v následujícím tipu.

Pozn.:

Jestliže máte opravdu hodně pohybů na účtu nebo nemůžete každé ráno zasednout k počítači, abyste stáhli bankovní výpisy, můžete použít i automatizované stahování bankovních výpisů, které již některé banky umožňují. V tom případě se obraťte na svého account manažera nebo konzultanta, protože vám může nabídnout zcela automatizované načítání bankovních výpisů do ABRA Gen.

Nastavení bankovního účtu

Nastavení homebankingového ovladače se provádí v agendě Bankovní účty v záložce E-Banking.

Stiskněte tlačítko „Připojit“.

Obr 01: Volba ovladače pro načtení bankovního výpisu
Obr 01: Volba ovladače pro načtení bankovního výpisu

Jaký je správný ovladač pro vaši banku a smlouvu, zjistíte tak, že se přihlásíte do svého internetového bankovnictví. Zde buď bude uveden typ souboru, nebo si soubor bankovních výpisů stáhnete na svůj lokální disk.

POZOR: Nesmí jít o PDF soubor, ten slouží jen k vytištění, opisování nebo archivování.

Seznam podporovaných ovladačů najdete v online nápovědě.

Pokud spravujete v české instalaci ABRA Gen také slovenské bankovní účty nebo naopak, je možné vybírat jak české, tak slovenské účty do stejné ABRA Gen.

V nápovědě jednotlivých ovladačů jsou uvedeny podporované „standardní“ přípony souborů.

Obr 02: Příklad popisu bankovního ovladače
Obr 02: Příklad popisu bankovního ovladače

V záložce Obecné můžete vybrat konkrétní banku.

Obr 03: Výběr konkrétní banky na záložce Obecné
Obr 03: Výběr konkrétní banky na záložce Obecné

Novinkou verze 19.4.1 je i tlačítko „Doplatit“ na bankovním výpisu. Jestliže vám zákazník nezaplatil úplně přesně, lze tlačítkem „Doplatit“ dorovnat doklad na zcela uhrazený, a tím vyřadit doklad například z automatického upomínání, omezení „Zaplacené částečně“.

Obr 04: Automatické doplacení dokladu
Obr 04: Automatické doplacení dokladu

Pro tuto funkci musíte mít právo Automatické vyrovnávání plateb nebo mít privilegium Supervisor.

Obr 05: Nastavení práv pro funkci Doplatit
Obr 05: Nastavení práv pro funkci Doplatit

Nastavte si cestu, kam budete ukládat bankovní výpisy.

Obr 06: Nastavení cesty pro ukládání bankovních výpisů
Obr 06: Nastavení cesty pro ukládání bankovních výpisů

Případně můžete nastavit, že po načtení se soubor přesune do jiného „Archivního“ adresáře.

Obdobně se nastavují i platební příkazy:

Obr 07: Nastavení cesty pro ukládání platebních příkazů
Obr 07: Nastavení cesty pro ukládání platebních příkazů

Následně stačí pro načtení bankovního výpisu kliknout na tlačítko E-Banking. Budou-li v adresáři bankovních výpisů staženy příslušné soubory, systém je obratem načte.

Obr 08: Načtení výpisu tlačítkem E-banking
Obr 08: Načtení výpisu tlačítkem E-banking

V případě, že máte více bankovních účtů, nemusíte se obávat, že omylem načtete bankovní výpis k jinému účtu – ABRA Gen si hlídá, k jakému účtu výpis načítáte.

S případnými nejasnostmi vám může pomoci naše Hotline nebo váš konzultant.

Mám zájem o předvedení [post_title] CZ