Jak ochránit firemní data

10. 3. 2020
Zabezpečení firemních dat a informačního systému v cloudu

V online chatu jsme s našimi zákazníky diskutovali o podrobnostech z oblasti zabezpečení firemních dat, jaké využívat technologie, jak je nastavit a jak chránit data z ABRA Gen. Z debaty vybíráme některé zajímavé otázky a odpovědi.

ABRA on-line

Jak probíhá migrace ABRA Gen při přechodu do cloudu? Co bude s individuálními úpravami a scripty?

Po uzavření smlouvy do jednoho pracovního dne zřídíme zákazníkovi ABRA on-line. Zajistíme obnovu dat ze stávající instalace ABRA Gen a zprovozníme další služby např. automatizační server, server ABRA API dle rozsahu smlouvy. Pomůžeme vám připojit jednotlivé uživatele, a to buď, že vám ukážeme postup konfigurace nebo konfiguraci provedeme sami prostřednictvím vzdáleného přístupu. Zákaznické úpravy, resp. speciální skripty musí před migrací do ABRA on-line posoudit náš konzultant. V drtivé většině případů jsou tyto úpravy kompatibilní s provozem našem cloudu

Jak je vyřešeno zabezpečení spojení? Nemůže dojít k úniku dat?

Provoz ABRA on-line využívá technologie Microsoft RemoteApp. ABRA Gen je v tomto případně spuštěn na vzdáleném serveru a ke klientovi se přenáší pouze změny grafických obrazovek aplikace. Jinými slovy mezi klientem a našimi servery neproudí data informačního systému, ale pouze obrazovky ABRA Gen. Další úrovní zabezpečení je šifrované spojení (SSL) a v neposlední řadě aplikační firewall na naší straně. Zabezpečení dat věnujeme velkou pozornost, je to jedna z našich priorit.

Jaký je limit velikosti databáze a počtu uživatelů? Lze si kopii záloh stahovat na lokální server např. za účelem testování?

ABRA on-line není omezen na počet uživatelů, ani nemáme datové limity. V základu je k dispozici prostor 10GB, který lze za minimální poplatek navýšit. Co se týká zálohování, není problém zmíněnou topologii uskutečnit. Toto lze provést pomocí automatizační úlohy, která provede zálohu ABRA Gen a odešle ji na vybraný server. Dále pak v ceně této služby umožňujeme i testovací spojení, případně celou testovací ABRA Gen.

Jak rychlé připojení k internetu je potřeba pro ABRA on-line?

Téměř jakékoliv. Minimální nároky na jednoho uživatele je rychlost 128 kbps. Z toho plyne, že většina připojení vyhoví pro provoz. Než na rychlost připojení se doporučujeme zaměřit na jeho stabilitu. Výpadky, případně nestabilita v internetovém připojení, jsou pro uživatele citelné.

Aktualizujete ABRA on-line vždycky na novou verzi?

Aktualizace, které provádíme zdarma v rámci služby ABRA on-line, pečlivě vybíráme a ověřujeme tak, abychom zajistili maximální stabilitu provozu ABRA Gen. Neinstalujeme všechny vydané verze, pouze ty, u kterých uznáme za vhodné ať už z legislativního nebo funkčního hlediska.

Pokud se platební příkazy ukládají v podadresáři ABRA on-line v cloudu, lze platit bankou na lokálním PC?

Uživatel má k dispozici i diskový prostor pro zápis, určený právě pro tato data, platební příkazy, exporty/importy apod. Co se týká bankovních klientů, s navázáním na ABRA on-line není problém, ABRA v cloudu má přístup na lokální disky pracovní stanice uživatele, odkud může číst data pro komunikaci s bankou.

Jaká jsou všechna úskalí ukládání na cloud? Mám si tvořit svoje zálohy pro případ toho, že by se s ABRA on-line cokoliv stalo?

ABRA on-line je služba, kde se staráme o kompletní provoz vaší ABRA Gen, a do toho i samozřejmě spadá zálohování. Zálohujeme dvěma oddělenými systémy a zálohy ukládáme na tři různá místa včetně jednoho geograficky odděleného. Pokud byste ráda tento systém zálohování doplnila o další zálohování a následně si zálohy stahovala k vám, lze to provést pomocí automatizační úlohy.

Záložní provoz ABRA Gen

Když budeme zálohovat ABRA Gen na váš cloud, máte nějakou asistenci pro případ rychlé obnovy dat? Jak dlouho trvá zprovoznění ze záloh?

V případě potřeby, např. v případě výpadku vašeho serveru, standardně nahlásíte požadavek na naši Hotline. My se mu budeme prioritně věnovat a domluvíme se, zda požadujete provést obnovu ABRA Gen na vašem serveru, případně zda vám máme zřídit dočasný provoz v ABRA on-line. Obnova dat je závislá na velikosti databáze, která se obnovuje, na toto nelze jednoznačně odpovědět.

Jak funguje náhradní provoz ABRA Gen v cloudu?

Pravidelně testujeme obnovitelnost záloh a v případě výpadku vašeho serveru vám na měsíc zprovozníme ABRA on-line a obnovíme zde poslední vaši zálohu.

Není naopak nebezpečné všechno ukládat na cloud? Cokoliv online přece nejde nikdy zabezpečit na 100 %. Když útočník bude chtít, tak se i k těm datům uloženým u vás dostane. Není mnohem bezpečnější třeba klasická záloha na externím disku?

Zabezpečení dat jde ruku v ruce s výší finančních prostředků na jejich ochranu. Jinými slovy technologie na zabezpečení dat jsou drahé, a ne všechny firmy si je mohou dovolit. U nás v cloudu bezpečnosti věnujeme velkou pozornost a používáme moderní systémy ochrany. S bezpečností dat souvisí i způsob zálohování. U nás se k tomu snažíme přistupovat zodpovědně, používáme dva oddělené systémy záloh, kde zálohy jsou umístěny na třech různých místech z toho na jednom geograficky odděleném. Záloha na externí disk je dle našeho názoru dnes již nedostatečná. Je mnoho případů, kdy tyto zálohy byly zničeny kryptovirem.