Aktuality

Jak prakticky využívat kategorizační údaje v panelu

23. 7. 2019
Tipy a triky pro informační systém ABRA Gen

V tipu o kategorizačních údajích jsme vám ukázali, jak využívat informace o firmě k zobrazení zajímavých souvislostí. Údaje jako celkový obrat, aktuální celková pohledávka, pohledávky po splatnosti, průměrná reálná splatnost apod. lze rychle zobrazovat na různých místech v systému, což vám často významně usnadní práci.

Ukážeme vám, jak napočítaná data zobrazit okamžitě v panelu na hlavičce objednávky přijaté po zadání firmy (viz obrázek 11 níže). Informaci můžete použít například při vyplňování objednávky podle diktátu z telefonu – ihned si rozmyslíme, zda budete vyžadovat platbu předem, při dodání nebo může klient hradit až na fakturu.

Nejprve si spusťte agendu Kategorizační údaje, protože budete potřebovat ID konkrétních kategorizačních údajů. Nejprve musíte zapnout sloupec zobrazující ID.

Obr 01: Spuštění editoru sloupců v agendě Kategorizační údaje
Obr 01: Spuštění editoru sloupců v agendě Kategorizační údaje

Klikněte na „Nastavení“, zvolte „Editor sloupců“ a přidejte sloupec ID:

Obr 02: Definice sloupce
Obr 02: Definice sloupce

Zvolte tlačítko „Nový sloupec“ a do polí „Výraz“ a „Nadpis sloupce“ zadejte „ID“. Potvrďte tlačítkem OK, Použít.

Tím přibude sloupec ID. Označte údaje, které vás zajímají. Například:

Obr 03: ID vybraných kategorizačních údajů
Obr 03: ID vybraných kategorizačních údajů

Vybrané záznamy zkopírujte stiskem „Ctrl + C“ a vložte je do tabulky v Excelu („Ctrl + V“). Tímto způsobem nemusíte opisovat jednotlivá ID a názvy polí a můžete je následně kopírovat přes standardní Windows schránku (clipboard).

Jestliže se pole ID deformuje a nevidíte všech 10 znaků, většinou jen stačí sloupec rozšířit.

Obr 04: Seznam záznamů v tabulce
Obr 04: Seznam záznamů v tabulce

Nyní spusťte agendu Objednávky přijaté. Zvolte panel definovatelných údajů seznamu:

Obr 05: Panel definovatelných údajů seznamu
Obr 05: Panel definovatelných údajů seznamu

V editoru definic stiskněte tlačítko „Vyčistit“ a poté „Nastavení“. Vzhledem k počtu údajů zvolte 2 řádky a 8 sloupců. Počet sloupců zvolte větší, protože můžete mezi jednotlivými údaji sloupec vynechat a vytvořit mezeru.

Obr 06: Úprava sloupců a řádků v panelu
Obr 06: Úprava sloupců a řádků v panelu

Klikněte pravým tlačítkem myši do první buňky a v lokálním menu zvolte „Vlastnosti buňky…“

Obr 07: Vlastnosti buňky v editoru zobrazovaných údajů
Obr 07: Vlastnosti buňky v editoru zobrazovaných údajů

Zadejte text prvního údaje „Nezaplaceno“.

Obr 08: Obsah buňky
Obr 08: Obsah buňky

V záložce „Formát“ můžete upravit barvy, zarovnání textu apod.

Do druhého pole zadejte vlastní hodnotu. Zvolte objekt a zadejte výraz (který byl již naznačen v minulém tipu).

Obr 09: Zadání výrazu
Obr 09: Zadání výrazu

Číslo „3000000000“‘ zkopírujete z ID kategorizačního údaje „Nezaplaceno“ z Excelové tabulky.

Pro nastavení vzhledu si můžete „pohrát“ ještě s formátováním čísla. Obdobným způsobem vložte do panelu i ostatní kategorizační údaje.

Výsledkem bude obdobný panel:

Obr 10: Údaje na novém panelu
Obr 10: Údaje na novém panelu

Následně již při zadání firmy do objednávky přijaté můžete vidět potřebné údaje:

Obr 11: Kategorizační údaje přímo u objednávky
Obr 11: Kategorizační údaje přímo u objednávky

Pro inspiraci si můžete stáhnout definici vzorového panelu. Do vašeho systému ji načtete v editoru definic panelů (viz obr 05):

Obr 12: Editor zobrazovaných údajů – nahrání definice ze souboru
Obr 12: Editor zobrazovaných údajů – nahrání definice ze souboru

Následně panel pojmenujte, rozhodněte, zda je určený pouze vám, nebo jej mohou vidět všichni uživatelé (Globální) a potvrďte tlačítkem OK.

Obr 13: Uložení definice
Obr 13: Uložení definice