O produktech

Jak přeceňovat stejné položky z různých skladů? Využijte sumační sklady

9. 12. 2022
Bezchybnou práci ve skladu umožní nasazení mobilních terminálů

Potřebujete často přeceňovat zboží? Vyskytují se ve vašich skladech stejné položky s různou cenou a je ve vašem zájmu tuto cenu sjednotit či upravit? Máme pro vás novinku, která vám může práci usnadnit.

Od verze ABRA Gen 22.2 je pro vás dostupná nová metoda výpočtu, která umožňuje přecenění provést na základě nastavitelného váženého průměru. A to pomocí číselníkové agendy Sumační sklady. Sumační sklad je soubor dvou nebo více skladů, ve kterém se přidělí každému skladu hodnota – tzv. "Váha". Ta má přímý vliv na to, jak velký podíl bude mít cena položky v daném skladu na výpočtu ceny nové.

Sumační sklady v ABRA Gen

Ukážeme vám to na jednoduchém příkladu: Ve skladu A se vyskytuje dílčí skladová karta s průměrnou skladovou cenou 1000 Kč, ve skladu B dílčí skladová karta s průměrnou skladovou cenou 1 500 Kč. Nastavíme-li skladu A váhu 1 a skladu B váhu 2, bude výsledná průměrná skladová cena vypočtena na 1333,34 Kč. Zvýšíme-li váhu skladu B např. na 5, zvýší se i průměrná cena na 1416,67 Kč.

Jak na to?

Připravili jsme pro vás podrobný návod, jak počítat se sumačními sklady.