Jak přejít na novou verzi databázového serveru Firebird

18. 1. 2018

Uživatelům ABRA Gen s databázovým serverem Firebird 2.5 doporučujeme naplánovat přechod na Firebird verzi 3.0. Samotné povýšení verze databázového serveru je nutné oddělit od přechodu na novou verzi systému ABRA Gen. Přechod není zcela přímočarý, proto jsme vám připravili podrobný návod.

Stáhněte si PDF s kompletním návodem

Firebird 3.0 je v systému ABRA Gen podporován od verze 16.03.11/16.13.01, tedy konkrétně v následujících verzích:

  • v linii 02 - 16.03.11/16.11.01/17.01.01 a vyšších
  • v linii 03 - 16.13.01/17.03.01/17.11.01 a vyšších
  • v linii 04 - 18.03.01 a vyšších

Pokud používáte některou z uvedených verzí, můžete Firebird 3.0 instalovat.

Pozor, používáte-li starší verzi systém ABRA Gen, je nutné nejprve povýšit systém ABRA Gen na verzi, která již běh s Firebird 3.0 podporuje. V rámci implementace podpory Firebird 3.0 došlo totiž k úpravě, která má za následek, že zálohy, které byly provedeny na Firebirdu 2.5 v nižších verzích systému ABRA Gen než 16.03.11 a 16.13.01, nebude možné obnovit do systému ABRA Gen běžícím na Firebird 3.0. Proto doporučujeme nejprve přejít na verzi vyšší než 16.03.11 a 16.13.01, provést na Firebirdu 2.5 zálohu dat, a teprve poté přejít na Firebird 3.0 (a případně dále pokračovat v update systému ABRA Gen).

Další informace o databázovém serveru naleznete v online nápovědě., viz Změny ve verzích a často kladené otázky k instalaci, update a administraci.