Aktuality

Jak rychle zobrazit souvislosti k vybranému záznamu

27. 6. 2019
Tipy a triky pro informační systém ABRA Gen

Potřebujete v adresáři rychle vidět všechny doklady týkající se dané firmy? Nebo vás zajímají všechny objednávky za konkrétní středisko? Pomůže vám záložka Souvislosti, kterou jsme nově upravili a vidíte zde ihned třeba nezaplacené faktury. Vybrané doklady odtud taktéž otevřete v příslušných agendách.

Záložku Souvislosti najdete v následujících agendách ABRA Gen:

  • Adresář firem
  • Střediska
  • Obchodní případy
  • Zakázky
  • Projekty

Dříve byl uživatel nucen pokaždé nastavovat, o jakou množinu dokladů má zájem. Nově lze vytvořit sady, které si můžete nadefinovat a uložit pro budoucí použití. Dále lze v adresáři firem využít záložku „Nezaplacené doklady“, kde je souhrn všech pohledávek vůči dané firmě.

Obr 01: Nezaplacené doklady na záložce Souvislosti v Adresáři firem
Obr 01: Nezaplacené doklady na záložce Souvislosti v Adresáři firem

Ve všech ostatních agendách na záložce „Souvislosti“ je namísto zobrazení nezaplacených dokladů přidána možnost filtrovat doklady za konkrétní firmu:

Obr 02: Filtrování dokladů v Souvislostech za konkrétní firmu
Obr 02: Filtrování dokladů v Souvislostech za konkrétní firmu

Kromě tlačítek Doklad a Doklady, které fungují jako dříve, jsme přidali také tlačítko „Otevřít v agendě“. Jestliže označíte jednotlivé doklady i různých typů, otevřou se všechny příslušné agendy s vybranými doklady.

Obr 03: Tlačítko Otevřít v agendě otevře vybrané doklady v příslušných agendách
Obr 03: Tlačítko Otevřít v agendě otevře vybrané doklady v příslušných agendách

Nastavení vlastních filtrů

Klikněte na tlačítko „Vybrané typy“. V dialogu „Nastavení omezení“ si vyberte požadovanou sadu dokladů a přes tlačítko „Uložit jako“ si vlastní definici uložte.

Obr 04: Uložení vlastní sady dokladů
Obr 04: Uložení vlastní sady dokladů

V záložce „Nezaplacené doklady“ v Adresáři firem je bez ohledu na vybrané omezení seznam nezaplacených dokladů.

Zobrazené doklady odpovídají nastavení ve firemních údajích. Podrobnosti naleznete v online nápovědě.

Obr 05: Seznam nezaplacených faktur
Obr 05: Seznam nezaplacených faktur

Červeně jsou označeny doklady po splatnosti a černě ve splatnosti.

V záložce Souvislosti lze rovněž hledat podle vybraného sloupce postupným psaním hledaného textu:

Obr 06: Rychlé vyhledávání v souvislostech
Obr 06: Rychlé vyhledávání v souvislostech

Poznámka:

Záložka Souvislosti se zobrazí pouze uživatelům s příslušným oprávněním. Pokud záložku nevidíte, požádejte o zpřístupnění administrátora. Přístup k záložce lze nastavit v agendách Skupiny Rolí nebo Role. Adresář firem je v extra větvi „Adresář firem“. Zakázky jsou ve stejné větvi Nastavení.

Obr 07: Nastavení práv k funkcím v agendě Skupiny rolí
Obr 07: Nastavení práv k funkcím v agendě Skupiny rolí