Aktuality

Jak se zbavit nepoužívaných definic omezení

2. 12. 2020
Tipy a triky pro informační systém ABRA Gen

Jestliže systém ABRA Gen používáte delší dobu, může být doslova přeplněn mnoha uloženými omezeními (filtry) v jednotlivých agendách, které si tam ukládají různí uživatelé. Často z názvu není jasné, k čemu filtr slouží a zda jej vůbec ještě někdo používá.

Může také nastat situace, že nějaké „chytré“ omezení měl vytvořen kolega, který ve vaší firmě již nepracuje, a jeho nástupce by jej rád převzal. Jak si ve filtrech udělat pořádek?

Přehled o jednotlivých omezeních získáte v agendě „Přehled omezení“, kde je možno filtrovat za agendy/číselníky nebo uživatele, který má omezení dostupná nebo je vytvořili:

Obr 01: Zobrazení filtrů v agendě Přehled omezení.
Obr 01: Zobrazení filtrů v agendě Přehled omezení.

Stejnou agendu otevřete i přímo v záložce omezení dané agendy:

Obr 02: Spuštění agendy Přehled omezení pomocí ikony v aktuální agendě.
Obr 02: Spuštění agendy Přehled omezení pomocí ikony v aktuální agendě.

V přehledu je následně vidět, jaká omezení kdo vytvořil, kdo je může vidět a kdy bylo omezení naposled měněno.

Obr 03: Podrobné statistiky vybraných omezení.
Obr 03: Podrobné statistiky vybraných omezení.

V záložce detail můžete spravovat jednotlivá omezení. Privátní omezení lze nasdílet i jiným uživatelům nebo vlastníka omezení změnit.

Obr 04: Správa jednotlivých omezení.
Obr 04: Správa jednotlivých omezení.

Podrobnější práce s omezeními je popsána nejen v online nápovědě, ale je k dispozici i krátké video. V některých detailech se může od poslední verze lišit.