Jak se změní vykazování v Intrastatu od 1.1.2022

4. 10. 2021
Měsíční vyúčtování mezd

Nové nařízení vlády č. 333/2021 Sb. přináší několik významných změn týkajících se vykazování hlášení Intrastat. Změny v oblasti zahraničního obchodu nabývají účinnosti dne 1. 1. 2022.

Důležitou novinkou je zavedení možnosti zjednodušeného vykazování, které zpravodajským jednotkám umožňuje po splnění určitých podmínek odeslat jedno hlášení ročně bez uvedení podrobných údajů. Zjednodušené vykazování se týká zpravodajských jednotek, jejichž práh pro vykazování Intrastatu se pohybuje mezi 12-20 mil. Kč zvlášť za vyvezené a zvlášť za dovezené zboží a zároveň neobchoduje s komoditami uvedenými ve Sdělení ČSÚ o seznamu zboží, které není určené pro zjednodušené vykazování. Limit pro vykazování tedy nadále zůstává na úrovni 12 mil. Kč.

Od 1.1.2022 se také rozšíří okruh údajů, které budou vykazovány v souvislosti s vývozem zboží do jiného členského státu Evropské unie. K dosavadním položkám budou zpravodajské jednotky nově vykazovat údaje o zemi původu vyváženého zboží a daňovém identifikačním nebo obdobném číslu, které bylo přiděleno pro účely DPH partnerskému subjektu v členském státě Evropské unie, kam bude zboží vyvezeno. Na druhou stranu se např. zvyšuje hodnota malých zásilek (ty se vykazují zjednodušeným způsobem) z 200 na 400 EUR.

Dochází také k usnadnění způsobu vykazování údajů o množství zboží, které je vyjádřeno v doplňkových měrných jednotkách. Zaokrouhlování doplňkových měrných jednotek se nově bude provádět stejným způsobem jako u vlastní hmotnosti.

Výraznou změnou projdou také kódy povahy transakce, podrobné informace naleznete zde: Nové kódy povahy transakce. Např. obchody v režimu OSS se od 1.7. do 31.12.2021 vykazují s kódem 19, v roce 2022 se budou vykazovat s kódem 12.

Veškeré legislativní změny postupně zapracováváme do našich systémů ABRA Gen i ABRA Flexi a budou zákazníkům včas dostupné včetně kompletní dokumentace.