Jak si v ABRA Gen vytvořit testovací prostředí

13. 7. 2018
Tipy a triky pro informační systém ABRA Gen

Potřebujete proškolit v užívání ABRA Gen nové zaměstnance mimo produkční prostředí? Nebo ověřit funkčnost updatu nové verze, scriptů či nastavení různých funkcí, aby se nenarušily žádné firemní procesy? K tomu účelu slouží testovací instalace nebo spojení s databází.

Testovací spojení lze buď nastavit v příslušné agendě (viz níže) nebo je automaticky označeno po obnově databáze ABRA Gen ze zálohy (*.AFB).

(Obr 01)

Tato funkce byla přidána do systému, aby uživatelé na první pohled poznali, že nepracují v ostré databázi. Testovací verzi je ve firmě vhodné využívat k tomu, abyste mohli mimo produkční prostředí školit nové zaměstnance nebo ověřovat, že update nové verze nenaruší žádné firemní procesy a podobně.

Na druhou stranu z testovací verze byste například neměli odesílat upomínky z nezaplacených faktur odběratelům, protože do testovacího spojení pravděpodobně účtárna nenahrává nové výpisy. Jistě nechcete, aby odběratele zahltily upomínky na dávno zaplacené faktury….

Příznak má připomenout správci systému, aby dobře rozmyslel například běh automatizačního serveru u testovacího spojení, právě spolu s Automatickými upomínkami nebo například automaticky generovanými pokyny do skladu na expedici zboží, které pak může vést i ke značným škodám.

Můžete požádat i svého konzultanta, aby u kritických skriptů doplnil podmínku a ošetřil skript proti provozu na testovacím spojení.

Technická poznámka: Doporučujeme do skriptů, doplnit podmínku:

if  NxCreateContext(aObjectSpace).GetCompanyCache.IsTestConnection then begin

…..

end;

Příznak „Testovací spojení“ můžete zrušit nebo nastavit v agendě „Firemní údaje“.

(Obr 02)

POZOR, jestliže obnovíte data z ABF souboru (ABRA záloha), dojde vždy k nastavení příznaku „Spojení je testovací“. Jestliže data obnovujete z jiného důvodu než k testování, jedná se tedy o produkční prostředí, je potřeba po obnově dat příznak v agendě Firemní údaje odtrhnout.

Nezapomeňte nejen odškrtnout „Spojení je testovací“, ale jestliže evidujete platby v EET, musíte přejít do agendy „Nastavení EET“ a nastavit certifikát jako aktivní.

(Obr 03)

ABRA Gen jej nastavuje jako neaktivní právě proto, abyste při testování systému neodesílali omylem na portál ministerstva fakticky nerealizované platby.