O produktech

Jak správně stanovit týdenní dobu v agendě s pracovními poměry

20. 2. 2023
Zpracování účetnictví v informačním systému

Před výpočtem mezd je potřeba zkontrolovat správné vyplnění položky Stanovená týdenní pracovní doba v Pracovních poměrech. Hodnota ovlivňuje výpočet minimální a zaručené mzdy, korigovaného průměru pro výpočet příplatků a náhrad z nepřítomností a nemocenských dávek. Ovlivňuje také sestavy Ohlášení plnění povinného podílu OZP a sestavy Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců se zdravotním postižením.

V položce jsou přípustné pouze tyto hodnoty:

  • 0,00
  • 37,50
  • 38,75
  • 40,00

Maximální délka pracovní doby 40 hodin se nazývá Stanovená týdenní pracovní doba (normální/plný úvazek) a je definovaná Zákoníkem práce § 79 odst. 1).

V systému ABRA Gen je tato hodnota uložena v agendě Globální proměnné, v proměnné S_NormUvaz. Na Pracovním poměru má stejnojmenná položka „Stanovená týdenní pracovní doba“ hodnotu různou od nuly pouze v případě, že se hodnota liší odnastavené hodnoty v globální proměnné S_NormUvaz. Pokud je na pracovním poměru zadána v položce Stanovená týdenní doba hodnota 40, tak to není chyba, jen nadbytečnost.

Pouze v případě, že se podle § 79 odst. 2) se jedná o kategorii zaměstnanců, kteří:

  • pracujících v podzemí při těžbě uhlí, rud a nerudných surovin, v důlní výstavbě a na báňských pracovištích geologického průzkumu, v tom případě je hodnota Stanovená týdenní pracovní doba=37,5,
  • s vícesměnným a nepřetržitým pracovním režimem, v tom případě je hodnota Stanovená týdenní pracovní doba=37,5,
  • s dvousměnným pracovním režimem, v tom případě je hodnota Stanovená týdenní pracovní doba =38,75.

Podrobné informace naleznete v online nápovědě.