Jak využít IoT data pro efektivní podnikání

5. 6. 2018

Firmy jsou díky IoT chytřejší. Internet věcí otevírá podnikatelům nové a výrazně širší možnosti, jak využívat informace z věcí a zařízení k efektivnímu řízení firemních procesů. IoT už totiž dávno nejsou jen chytré lavičky v parku, automatizované vytápění domácnosti a osvětlení ulic, které se zapne, jakmile padne noc.

Takřka všude najdeme data využitelná k lepšímu podnikání. Od počítačů přes klimatizaci místností až po tempomaty v dodávkách, výrobní stroje, prodejní automaty nebo časové zámky pokladen. Zařízení využívaná k podnikání jsou zkrátka stále sofistikovanější a jsou vytvořena tak, aby data z nich byla prakticky využívána. Chytré informační systémy pak taková data shromažďují, vyhodnocují a podle nastavených kritérií s nimi pracují, aby bylo dosaženo maximálního účinku na efektivitu byznysu.

Firem, které výhody IoT využívají, je stále více a rychle se přidávají další. Počet věcí a zařízení připojených k internetu se podle odborníků do roku 2020 více než zdvojnásobí (zdroj: Businessit.cz). Není divu – výroba, zákaznická podpora, logistika i administrativa mohou být s využitím IoT výrazně efektivnější a také bezpečnější. Automatizace umožňuje minimalizovat chyby a ztráty, uspořit lidské zdroje i finance a najít nové obchodní příležitosti. Současný trend navíc naznačuje, že co je nyní konkurenční výhodou, stane se brzy nutností.

Společnost Gartner, Inc. ukazuje, že v roce 2017 se celosvětově využívalo 8,4 miliardy zařízení IoT, což představuje nárůst o 31 procent oproti roku 2016, a do roku 2020 dosáhne jejich počet 20,4 miliardy. Celkové výdaje na čidla a služby dosáhly v roce 2017 téměř 2 biliony dolarů.

Co všechno IoT umí

Chytrá firma může využít IoT v mnoha oblastech. Podle dostupných informací je v současné době IoT nejčastěji využíváno ke sledování nebo optimalizaci trasy vozidel komerční nákladní přepravy či v zemědělství, hojné je také využití poskytovateli telekomunikačních služeb či ve výrobě. Výjimkou však zdaleka nejsou ani zcela specifická řešení, od prevence přírodních katastrof až po automatické ochranné postřiky vinic v závislosti na vyhodnocení klimatických podmínek. Zdá se, že chytré může být všechno – od domácnosti přes město až po firmu. IoT jednoduše najde uplatnění všude tam, kde jsou využívána zařízení, s jejichž daty a čidly lze dále pracovat.

Při využití možností internetu věcí pak na jedné straně stojí spokojený zákazník, na straně druhé spokojený podnikatel, který například ví, že se mu ve skladu nic nezkazí, protože při oteplení se automaticky zapne chlazení. Navíc je schopen zajistit zaměstnancům dobré pracovní podmínky například nastavením automatické výměny vzduchu, jakmile hladina CO2 stoupne nad určenou hranici.

Možnosti jsou ale mnohem širší, skoro by se dalo říci neomezené. V reálném čase lze sledovat pohyb zásilek, činnost řidiče, nakládání se zapůjčenými zařízeními, vlastnosti pracovních, skladových či výrobních prostor, pracovní procesy, funkce koncových zařízení, efektivitu i bezpečnost a ihned reagovat na veškeré změny – vyslat upozornění či pokyn, na dálku ovládat přístroje, měnit nastavení zařízení či odvrátit hrozící nebezpečí.

A co bezpečnost dat?

Dostupnost dat online samozřejmě spolu s konkurenčními výhodami a novými příležitostmi přináší také rizika. Tím nejobávanějším je bezpečí dat. Nedostane se k nim konkurence? Nezmizí kvůli technické závadě nebo něčí chybě? Nepoškodí někdo zvenčí firmu změnou nastavení? Dostatečné zabezpečení je samozřejmě alfou a omegou uceleného IoT řešení a není namístě rizika podceňovat.

Klíčem k bezpečnému propojení zařízení a práci s daty je sofistikované řešení na úrovni hardwaru i softwaru, které data ochrání v každém okamžiku jejich „cesty“. Obecně platí, že je nutné soustředit se na tři bezpečnostní oblasti. V první řadě je třeba zajistit fyzickou bezpečnost koncových čidel IoT a eliminovat možnost s nimi neoprávněné manipulovat. Dále je důležité zabezpečit jejich přístup do sítě v rámci správného nastavení firewallu. A konečně je bezpodmínečně nutné zabezpečit přenos samotných dat prostřednictvím šifrovaných protokolů.

Jaké řešení nabízí ABRA Software

IoT Platform od ABRA Software umí přijímat data z jakéhokoliv zdroje, přičemž nejčastěji ke komunikaci s čidly využívá speciální sítě pro IoT s nízkou spotřebou energií – Sigfox, Simantic, IQRF a MQTT. Realtime databáze ABRA IoT Hub běžící v cloudu je schopna nejen pojmout miliardy dat, ale také vyhodnocovat, která data odešle do informačního systému. Podle nastavených pravidel umí také odeslat upozornění (například spustit alarm).

Díky vlastnímu unikátnímu řešení je pak databáze propojena přes API s informačním systémem ABRA Gen, který data nejen připojí ke správné položce, ale také je vyhodnotí, spustí alerty nebo vyvolá konkrétní aktivitu. Tím je zajištěna minimální zátěž informačního systému a také to, že se do systému dostanou pouze relevantní data, s nimiž se nadále pracuje uceleně v prostředí informačního systému.

Přístup k API mají pouze uživatelé s odpovídajícím oprávněním nastaveným v systému ABRA Gen. V API také fungují standardní oprávnění pro přístup k řadám dokladů, střediskům atd. Při zpřístupnění API do internetu lze použít zabezpečený protokol HTTPS, díky kterému je veškerá komunikace s API bezpečně šifrovaná.

Data z IoT lze chytře zobrazit

Díky novým pokročilým nástrojům vizualizace dat v systému ABRA Gen je také možné rychle získat přehled o veškerém důležitém dění ve snadno čitelné grafické podobě. Firma se pak stává skutečně propojeným a plně funkčním organismem, nad kterým máte dokonalou kontrolu.

To je koneckonců smyslem všech současných inovací – využít naplno všech možností, které mohou nejnovější technologie nabídnout modernímu podnikání. Přichází nové obchodní modely, lepší služby, ochrana dat, menší rizika či ztráty a vyšší efektivita.