Jak zobrazit pořadová čísla řádků a číslo aktivního řádku pro obsah dokladu?

9. 6. 2016

Tip pro práci s informačním systémem ABRA.
Úroveň: začátečník

Na některých subzáložkách se vyskytují editovatelné seznamy, které slouží pro zadávání řádků jednotlivých záznamů agendy, jako je například subzáložka Obsah na Detailu Faktury vydané. Objevují se na mnoha místech systému, v dokladových agendách a v číselnících otevřených ve formě velkého číselníku. Nad těmito seznamy si můžete zobrazit informační panel s počtem řádků a číslem aktuálního z nich.

Postup: V menu Nastavení zapněte volbu Zobrazovat info panel nad editovatelnými gridy.

Zobrazovat info panel

Zobrazení daného panelu závisí na aktuálním nastavení právě této volby pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Subzáložka Obsah na Detailu Faktury vydané