Aktuality

Kapacitní plánování ve výrobě

22. 11. 2019
Kapacitní plánování výroby v informačním systému

Efektivita výrobního procesu do značné míry závisí na dobrém plánování kapacit. S maximálním využitím výrobních zdrojů vám pomůže moderní kapacitní plánování v informačním systému ABRA Gen.

Co je kapacitní plánování

Jedná se o systém plánování výrobních činností do kapacitní sítě tak, aby tyto činnosti byly realizovatelné. Výrobní zdroje jsou v ABRA Gen označovány jako Kapacitní jednotky. Ve skutečném světě je představují stroje, výrobní linky, týmy pracovníků apod. Jsou organizovány do pracovišť, přiřazují se jim směny a systém má vždy přehled o jejich dostupnosti pro výrobu.

Co je kapacitní síť

Pro plánování se využívá tzv. kapacitní síť, kterou si lze představit jako diář nebo čtverečkovaný papír vyjadřující dostupnost jednotlivých výrobních zdrojů v čase. Pro kapacitní síť lze definovat jednak stálá pravidla, jednak různé výjimky, jako je dočasné vyřazení stroje z provozu nebo naopak navýšení kapacity prací brigádníků.

Příklad kapacitní sítě
Příklad kapacitní sítě

Jak zaznamenávat výrobní činnosti

Nejprve je nutné definovat technologické postupy výrobních příkazů, které říkají, co se má dělat, na jakém pracovišti a jak dlouho ta která činnost trvá. Podle nich systém začne plnit kapacitní síť tak, aby bylo možné výrobu realizovat. Systém přitom počítá ještě s dalšími definovanými pravidly a skutečnostmi. Každá činnost vyžaduje k realizaci splnění určitých podmínek, např. musí respektovat, že operace mají určitou chronologickou posloupnost. Systém umí rozpoznat následné operace a podle závislostí vše naplánovat tak, aby operace zůstaly ve správném pořadí.

Příklad: Když vaříte guláš, nemůžete zaměňovat pořadí technologického postupu a nejprve hodit cibuli na pánev a pak ji teprve krájet.

Kompetence kapacitních jednotek

Kapacitním jednotkám lze přiřazovat kompetence, tzn. co umějí dělat, případně v jakém rozsahu to umějí dělat. Při plánování systém v rámci pracoviště sám určuje, které kapacitní jednotky využije s ohledem na jejich konkrétní kompetence.

Příklad: Strojní dílna má tři stojanové vrtačky. Jedna vrtá díry o průměru 0-20 mm, druhá 0-30 mm a třetí až 50 mm. Na operaci vrtání pak lze určit nárok na kompetenci stroje. Tedy např. potřebuji vrtat 25 mm.

Plánování dle disponibility materiálu

Každá operace je závislá na dodání materiálu. ABRA Gen umí při plánování operací zjistit seznam skladových karet, které jsou k dané činnosti potřeba. Pod plánem sestaví pomocí SCM vývoje časovou osu disponibility všem materiálům. Začíná většinou stavem skladu, dále jsou v něm reflektovány objednávky a jejich předpokládané dodání. Časová osa materiálu ukazuje, kdy bude požadované množství dostupné. Podle toho pak systém naplánuje výrobu.

Kapacitní plánování podle disponibility materiálu
Kapacitní plánování podle disponibility materiálu

Vlastnosti operací pro optimální plán

Na operacích technologických postupů lze specifikovat vícero vlastností, které plánu říkají, jak operace zaplánovat. Může to být např. míra součinnosti, která umožní rozdělit činnost na více kapacitních jednotek. Nebo povolení, že je možné činnost přerušit jinou činností a jaký je nejmenší nepřetržitý úsek, tedy nejmenší souvislá volná kapacita.

Metody plánování

Rozlišujeme dvě základní metody plánování:

 • Dopředné
  Systém hledá nejbližší termín s volnou kapacitou a podmínkami pro první operaci, následují další operace až do skončení výrobní činnosti.
 • Dozadné
  Nejdřív se stanoví termín dokončení výrobní činnosti a systém hledá volné kapacity a stanoví začátek výroby tak, aby byl termín splněn.

Plánování do omezených a neomezených kapacit

Plánovací metoda do omezených kapacit určuje, že jednu kapacitní jednotku (čtvereček v kapacitní síti) lze využít pouze pro jednu výrobní činnost. Naopak plánování do neomezených kapacit dovoluje opakované využití již jednou využité kapacity. To se vám může hodit v případě, že potřebujete zaplánovat hodně prioritní doklad a místa přetížené kapacity vyřešíte ručně posunem operací nebo navýšením kapacit.

Výsledky plánu

 1. Grafická prezentace plánu – vyplněná kapacitní síť.
Grafická prezentace plánu
Grafická prezentace plánu
 1. Seznam zaplánovaných dokladů se souhrnnou informací, zda jsou všechny činnosti daného příkazu zaplánovány v pořádku.
Seznam naplánovaných dokladů
Seznam naplánovaných dokladů
 1. Souhrnné statistické údaje vyjadřující efektivitu sestaveného plánu.
Statistické údaje
Statistické údaje
 1. Fronta práce v agendě Dílenský plán. Pro dané pracoviště je návodem, na čem má aktuálně dělat.
Fronta práce
Fronta práce
 1. Informace pro další agendy v systému ABRA Gen. Díky tomu má systém vždy aktuální data z výroby a může včas objednat potřebný materiál, vystavit dodací list, fakturu apod.