Z firmy

Data v bezpečí před kryptovirem

Pozor na podvodné e-maily

V současné době jsme zaznamenali podvodné e-maily, které zneužívají oficiální komunikaci firem a obsahují odkazy na škodlivý software. Jak hrozbu rozpoznat a jak se jí vyvarovat?