Kontrola nespolehlivých plátců a bankovních účtů v registru DPH

23. 6. 2016
Tipy a triky pro informační systém ABRA Gen

Zvyšte bezpečnost svého podnikání ověřením nespolehlivých plátců a kontrolou čísel bankovních účtů zveřejněných v registru DPH na Finanční správě. ABRA vám k tomu dává nástroj rychlého ověření.

Informační systém ABRA Gen umožňuje ověřování Nespolehlivých plátců a kontrolu čísel bankovních účtů zveřejněných v registru DPH na Finanční správě. Řešení těchto kontrol je provedeno pomocí ověření DIČ subjektu při jeho použití na vybraných vstupních a platebních dokladech (např. FP, PV, PLP).

Na hlavičce kontrolovaného dokladu je zobrazen obrázek vyjadřující status nespolehlivosti firmy a bankovního účtu. Pokud má firma status "Spolehlivá" je zobrazeno zelené zatržítko, pokud "Nespolehlivá" je zobrazen červený křížek. Jakýkoliv jiný stav (Nezkontrolována, Nenalezena, např. z důvodu, že nefunguje internetové připojení, DIČ neexistuje atd.) zobrazí se oranžový vykřičník . Podobný význam mají ikony i u bankovních účtů.

Poklepáním na tyto ikony si zobrazíme poslední výsledek kontroly získaný z registru DPH. Validace při uložení dokladů se řídí nastavením globálních parametrů Kontrola nespolehlivých plátců DPH a Kontrola zveřejnění bankovního účtu plátců DPH.

Stažená data z DPH registru v XML formátu jsou ukládána do databáze ABRA Gen a můžeme si je prohlížet v nových agendách „Protokoly kontrol nespolehlivých plátců DPH“ a „Kontrola nespolehlivých plátců DPH podle firem“, které nalezneme v modulu „Adresář“.

Tyto informace z registru DPH mají nastaveno období (ve výchozím nastavení 1 den), po které je systém ABRA Gen považuje za platné a pracuje s nimi. Po uplynutí tohoto času se provádí další dotaz do registru DPH.

Uživatel může ručně nebo automatizovaně informace z DPH registru získat, proto aby urychlil zadávání dokladů nebo zjistil informace z registru DPH v předstihu. Manuální možnost je v agendě Adresář firem na záložce Seznam – a to multitlačítkem „Nespolehlivost“ – zde po kliknutí na černou šipku vybereme funkci „Provést kontrolu firem“.

Kontrola se provede u všech označených firem v seznamu. Automatizace získávání informací se nastavuje zadáním naplánované úlohy "Kontrola nespolehlivých plátců DPH".

Pro bližší informace o funkčnosti kontrol nespolehlivých plátců nebo kontrol bankovních účtů prosím použijte online nápovědu.