Aktuality

Kontrola správnosti výpočtu mzdových listů

25. 1. 2021

Přímo v ABRA Gen jsme pro Vás připravili tiskovou sestavu, která zkontroluje správnost výpočtu a zobrazí případné nesrovnalosti u příslušných mzdových listů.

Jak postupovat:

Zkontrolovat aktualizace

Nejprve je nezbytné aplikovat Automatické aktualizace.

Tento krok musí provést uživatel s nastaveným privilegiem „Dovolit aplikovat automatické aktualizace“ případně privilegiem Supervisor:

Dovolit aplikovat automatické aktualizace

Následně v agendě Mzdové listy vyberte všechny mzdové listy za období 2020/10 – 2020/12:

Nad všemi záznamy vytiskněte tiskovou sestavu „Kontrola správnosti výpočtu mzdových listů“.

Tisková sestava provede kontrolu a zobrazí její výsledek včetně instrukcí, jak dále postupovat.