Kontrolní hlášení DPH

23. 11. 2015

S účinností od 1. 1. 2016 vzniká pro plátce DPH povinnost podávat Kontrolní hlášení. Jaké jsou na kontrolní hlášení DPH legislativní požadavky a jaké řešení nabídne ERP ABRA a online účetní ABRA FlexiBee?

Rychle k věci:

 • Přečtěte si, jak se s kontrolním hlášením vypořádá ERP ABRA
 • Přečtěte si, jak se s kontrolním hlášením vypořádá ABRA FlexiBee

Legislativní požadavky

S účinností od 1. 1. 2016 vzniká pro plátce DPH povinnost podávat Kontrolní hlášení.

Zákonná úprava vychází z Novely zákona o dani z přidané hodnoty (360/2014 SB - Kontrolní hlášení je upraveno v § 101c - § 101i zákona o DPH). Na základě tohoto předpisu a informací získaných z Daňového portálu Finanční správy (formulář kontrolního hlášení, XML struktura) je v rámci ABRA SW prováděna implementace umožňující provedení přípravy tohoto podání.

Je třeba zdůraznit, že kontrolní hlášení nenahrazuje daňové přiznání k DPH ani souhrnné hlášení. Nahrazuje ovšem výpis z evidence pro účely DPH ve vztahu k režimu přenesení daňové povinnosti.

Kontrolní hlášení bude obsahovat údaje získané ze všech daňových dokladů.

Podání

Podání Kontrolního hlášení bude umožněno pouze elektronicky (ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně). Jiná forma podání nebude přípustná. Hlášení bude možné podat pomocí aplikace EPO (Elektronická podání pro Finanční správu), na stránkách Daňového portálu a také přes Datové schránky.

Kontrolní hlášení budou podávat osoby registrované k DPH v tuzemsku jako plátci daně (tuzemské i zahraniční subjekty). Právnické osoby budou povinny sestavovat kontrolní hlášení vždy za kalendářní měsíc. Po fyzických osobách se vyžaduje podávání na měsíční či čtvrtletní bázi (záleží na tom, v jaké periodě podávají DPH přiznání). Lhůta podání Kontrolního hlášení činí 25 dnů od skončení kalendářního měsíce (resp. po skončení zdaňovacího období – fyzické osoby)

Povinnost podat Kontrolní hlášení vznikne, pokud:

 • bylo uskutečněno zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo byla přijata úplata přede dnem uskutečnění tohoto plnění,
 • bylo přijato zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo poskytnuta úplata přede dnem uskutečnění tohoto plnění,
 • bylo využito zvláštního režimu pro investiční zlato.

Kontrolní hlášení nepodává:

 • osoba, která není plátcem DPH,
 • identifikovaná osoba (je plátcem DPH jen pro přeshraniční plnění, v České republice zůstává neplátcem),
 • plátce, který neuskutečnil ani nepřijal za sledované období žádné plnění,
 • plátce uskutečňující pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně dle § 51 zákona o DPH.

Kontrolní hlášení bude podáváno za období, ve kterém plátce:

 • přiznává daň na výstupu,
 • uskutečnil zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti,
 • uplatňuje nárok na odpočet daně na vstupu,
 • uskutečnil plnění ve zvláštním režimu pro investiční zlato.

Řešení kontrolního hlášení DPH v ERP ABRA

Z minulosti již máme zkušenosti s velmi podobným řešením pro uživatele ABRA G3 a ABRA G4. Před dvěma lety jsme zpracovali Kontrolní výkaz, který nyní aktivně využívají klienti na Slovensku. Kontrolní hlášení bude řešeno podobným způsobem s přizpůsobením se českým odlišnostem. Řešení bude realizováno zejména pomocí nového XML exportu, reportu a změnami v DPH indexech.

Základ pro Kontrolní hlášení bude obsažen v prosincové legislativní verzi. XML export bude nejpozději v lednové legislativní verzi, jelikož testovací prostředí bude Finanční správou přístupné až během prosince 2015.

Ukázka KV DPH - řešení na Slovensku

Řešení kontrolního hlášení DPH v ABRA FlexiBee

Také FlexiBee již výkazy DPH řešilo pro Slovensko, kde je kontrolní výkaz povinný od 1.1.2014. Popis chování slovenského řešení je zveřejněno na stránkách flexibee.eu.

Jisté je, že v řešení pro Českou republiku

 • bude na dokladu přístupné pole členění kontrolního hlášení s přednastavenými hodnotami,
 • na každé položce dokladu bude toto pole také a bude tedy možné nastavit pro každou položku dokladu samostatné členění kontrolního hlášení,
 • na typech dokladů (vydaných faktur, přijatých faktur, ...) bude toto pole také zpřístupněno a bude si v něm možné přednastavit plnění těchto polí u nových dokladů.

V menu účetnictví > účetní výstupy pak také bude zpřístupněna možnost Kontrolní hlášení, kde bude možné se doklikat k podkladům (a případně dělat opravy např. doklady nad 10000,- atd.). Z těchto podkladů bude možné vygenerovat XML soubor k odevzdání a také vytisknout kontrolní sestavu. Jestli bude k dispozici oficiální tiskopis ještě není jasné, ale tiskový výstup bude dostupný.