Aktuality

Legislativní aktualizace ABRA Gen s první fází podpory GDPR

9. 3. 2018
Ochrana dat a GDPR v ERP

Systém ABRA Gen přichází s druhou legislativní aktualizací pro rok 2018. Největší novinkou verze 18.01.05 je implementovaná první fáze podpory GDPR (tj. nový modul Ochrana dat a agendy GDPR, který umožňuje plnit datovou základnu: naplnit si číselníky, zavádět definice GDPR a začít sbírat povolení od subjektů).

Popis zapracovaných legislativních změn vypisuje PDF dokument. Prohlédnout si také můžete kompletní přehled změn.

Novou certifikovanou verzi stahujte ze Zákaznického portálu.

První fáze podpory GDPR

Do systému ABRA Gen byla implementována první fáze podpory GDPR ve formě nového modulu Ochrana dat. Modul bude sloužit pro ochranu podle nařízení GDPR, ale i pro ochranu obsahu položek nad rámec GDPR. Zatím obsahuje základní agendy pro prvotní zadávání některých dat (např. smluv, nasbíraných povolení), vlastní funkcionalita bude součástí další fáze implementace v budoucích verzích. Agendy smluv jsou paralelně dostupné i v rámci modulu Dokumenty a přílohy a mohou být využívány i mimo účely ochrany dat.

V rámci modulu Ochrana dat vznikla agenda Smlouvy určená pro evidenci smluv s obchodními partnery. V dalších verzích v rámci implementace 2. fáze ochrany dat bude rozšířeno o možnost generování Povolení ke zpracování dat.

S čím může uživatel ERP systému ABRA Gen začít již nyní v rámci příprav na ochranu dle nařízení GDPR? Podívejte se na naše video: