Aktuality

Legislativní pravidla pro práci na home office

19. 3. 2020
Legislativní pravidla pro práci na home office

Pro zavedení home office nestačí jen vybrat vhodné IT nástroje, ale je nutné řídit se platnými pracovně právními vztahy. Z tohoto důvodu jsme spojili síly se společností Deloitte ČR, která se na tuto oblast specializuje a má ji výborně zpracovanou.

Společnost Deloitte ČR uspořádala webcast Home office v karanténě a jiné otázky, kde se zabývala základními právními aspekty práce z domova, které by všichni zaměstnavatelé měli bezpečně znát a řídit se podle nich.

V první řadě je potřeba upřesnit, jak se zákon dívá na karanténní stav. Rozlišujeme dvě základní karantény:

 • Zákonná – je vyhlášena orgánem veřejného zdraví (nejčastěji praktický lékař) a týká se lidí, kteří přišli do kontaktu s pacientem nakaženým koronavirem nebo se navrátili z rizikových zemí. Zaměstnanci v takovém případě náleží náhrada mzdy ve výši 60 %, kterou prvních 14 dní hradí zaměstnavatel, a poté SSSZ.
 • Dobrovolná – není stanovená zákonem, jedná se pouze o preventivní opatření, které může nařídit zaměstnavatel. V tomto případě zaměstnanci náleží 100% náhrady mzdy, pokud se nejedná o některé specifické případy, kdy je možné náhradu krátit.

Během karantény se může zaměstnavatel dohodnout se zaměstnancem na práci z domova, kdy se nevyplácí náhrada mzdy, ale práce se řídí pravidly nastavenými pro home office. Není však možné kombinovat práci a karanténu nebo dočasnou pracovní neschopnost.

Pro práci na home office je nutné nastavit závazná pravidla a podmínky. O pravidlech fungování home office ve firmě jsme vás již informovali v samostatném článku. Odborníci z Delloitte se vedle těchto obecných pravidel zabývají také dalšími důležitými aspekty. Vybíráme z důležitých pravidel pro home office:

 • Zaměstnavatel by měl vydat směrnice nastavující obecný rámec pro home office a s jednotlivými zaměstnanci uzavřít dohodu o práci z domova a dohodnout se na místě výkonu práce.
 • Firma by měla stanovit pravidla pro práci z domova a zaměstnance náležitě proškolit.
 • Pro zaměstnance nastavte pevnou pracovní dobu v určitém časovém rozmezí, která nemusí pokrývat celých 8 hodin. Část pracovní doby si může klouzavě stanovit zaměstnanec.
 • Zaměstnavatel nemůže home office nařídit, pouze se na něm se zaměstnancem dohodnout.
 • Povinnost zaměstnavatele je zajistit bezpečnost práce (BOZP) i pro home office, zaměstnance řádně proškolit a zajistit pracovní a ochranné pomůcky.
 • Firma může poskytnou zaměstnancům náhradu za jízdu autem do práce, aby dočasně nejezdili do práce MHD. Příspěvek je dobrovolný a podléhá zdanění vč. sociálního a zdravotního pojištění.
 • V rámci benefitů je možné pořídit různé doplňky stravy pro posílení imunity nebo benefitní body na nákup těchto doplňků, které nepodléhají zdanění.
 • Zaměstnancům nelze nařídit okamžité čerpání dovolené. Lze to pouze za běžných podmínek, např. 14 dní dopředu, pouze na 2 týdny apod.
 • Pokuta za porušení karantény je až 3 000 000 Kč, pokuta za nezákonné nařízení dovolené až 200 000 Kč
 • Pracovní cestu lze nařídit za běžných podmínek, pokud s tím zaměstnanec souhlasil v pracovní smlouvě. Pracovní cesta nesmí vést do oblastí karantény. Aktuálně také platí zákaz vycestovat do zahraničí

Podrobnosti z webcastu najdete v článku Home office v karanténě v otázkách a odpovědích.

Podívejte se také na detailní informace k home office z oblasti práva a legislativy přímo na stránkách Deloitte ČR.