Měníme a rozšiřujeme nápovědu systémů ABRA G3 a G4

24. 6. 2016

Postupnými kroky rozšiřujeme funkce i obsah nápovědy ERP systémů ABRA. V tomto procesu dochází i k přesunu obsahu a změnám v názvosloví. Co byl dříve Quickstart bude nyní ABRA Tutoriál.

Quickstart

Quickstart, který doposud přinášel rozsáhlou výuku práce se systémy ABRA, přejmenováváme na ABRA Tutoriál. Quickstart navrátíme jeho původnímu významu, bude nově vysvětlovat skutečně jen první krůčky v systému ABRA. Rozsahem půjde o dvoustránkový dokument, který zorientuje nováčky.

ABRA Tutoriál

ABRA Tutoriál na help.abra.eu

ABRA Tutoriál (z anglického tutorial) je návod k použití, který na konkrétních příkladech vysvětlí krok za krokem pracovní postupy v ERP systémech ABRA. Je seznamem kapitol ve formě příručky určené začínajícím uživatelům, které formou řešení jednoduchého příkladu postupně seznámí uživatele s jednotlivými částmi systému a prací v něm od výchozího nastavení, přes pořizování dokladů, až po jejich další zpracování. Tutoriál není, na rozdíl od ostatních částí on-line dokumentace, vyčerpávající, ale umožní začátečníkům získání velkého množství zkušeností během krátké doby a bez učitele. Cílem ABRA Tutoriálu je rychle a efektivně naučit nového uživatele se systémem ABRA samostatně pracovat.

Nová rozšíření obsahu ABRA tutoriálu

  • Doplnění o chybějící sekce, např. uzávěrky DPH, KH DPH apod., a další obsahové aktualizace.
  • Designové úpravy: výrazné vylepšení sekce TEST, která jde nově skrýt či rozbalit dle potřeby.

V souvislosti s nápovědou dále připravujeme

Výstupy z ABRA Tutorial / Quickstart pro vás budou připraveny i v tištěné podobě, konkrétně ve formátu PDF ke stažení. Možnost stažení PDF souborů je nyní v přípravě. Věříme, že si u vás PDF získají na oblibě.