Na cestě k novému webu

19. 8. 2015

Prošlapat cestu ke kvalitní webové prezentaci stojí mnoho úsilí. Ať už jde o úplně nové stránky nebo jen změnu stávajících, zvolit směr, dopravní prostředky a doprovodný tým je pro laika vždy nelehká úloha.

Jak předejít bolavým místům při tvorbě webu?

Za prvé: buďte připraveni na hodně práce, ať už vám nakuká kdokoliv cokoliv. Za druhé: nezačínejte vizuální stránkou webové prezentace. Zní to možná divně, protože nejčastějším důvodem tvorby nových webů je dojem ma­jitele, že současný web vypadá jako z minulého tisíciletí. Ale vizuální stránka, věřte nebo ne, je až ten poslední krok. Takže do práce.

Jak postupovat krok za krokem?

  1. Rozmyslete si strukturu webu, tzn. jaké položky menu chcete prezentovat, a udělejte si z nich odráž­kový seznam.
  2. Porovnejte novou strukturu s analýzou návštěvnosti a ujistěte se, že jste novou strukturou nezapomněli na nějakou důležitou stránku.
  3. Nadefinuje si mapu přesměrování, která vám po­může při ostrém přechodu zkontrolovat, že nezapo­menete návštěvníka ze staré struktury přesměrovat na novou.
  4. Označte si pro vás nejdůležitější sekce nového webu.
  5. Začněte si kreslit drátěný model a do něj rozvrhněte jednotlivé prvky na stránce.
  6. Začněte pracovat na obsahu a nechte si udělat živý mock-up webu na základě drátěného modelu.

Teď, když už máte rozvržení a obsah, zavolejte grafika a začněte navrhovat vzhled. Věřte, že pokud se budete držet tohoto návodu, bude váš přechod na nový web mnohem méně bolestný a odhalíte případné nedostatky ještě před tím, než vám bolest způsobí.

Jaký postup se osvědčil vám?