Na co byste neměli na přelomu roku zapomenout

18. 12. 2017

Zákaznické centrum pro vás připravilo přehled důležitých činností, které je nutné vykonat do konce letošního, nebo na začátku příštího roku. Součástí je pochopitelně také návod, jak vše správně nastavit v informačním systému ABRA Gen.

1. Popis činností související s koncem účetního období, včetně postupu přidání nového účetního období naleznete v online nápovědě.

2. Tiskovou sestavu Odsouhlasení pohledávek najdete v modulu Prodej –> agenda Prodejní reporty –> report Faktury vydané – zpětně k datu zaúčtování. Příklad omezení:

  • Zpětně k datu zaúčtování=31.12.2017
  • Datum vystavení=1.1.1900 do 31.12.2017
  • Stav zaplacení (v měně dokladu) vybrat hodnotu Zaplaceno přesně a zatrhnout Inverze výběru

3. Doporučujeme zkontrolovat nastavení parametrů v agendě Firemní údaje, záložka Parametry, že jsou nastaveny na jinou hodnotu než Nepovolit:

  • „Povolit v deníku a žádostech datum účtování mimo období“
  • „Povolit zadat datum uplatnění odpočtu DPH vyšší než datum dokladu nebo do předchozích období“

Příklad, kdy je nastavení potřeba: pro zadávání faktur přijatých, které nákladově patří do období 2017 (1.1.-31.12.), ale přijdou (=datum odpočtu DPH) v roce 2018.

Podobně pro vystavované doklady:

  • „Povolit zadat datum uplatnění odpočtu DPH vyšší než datum dokladu na výstupních dokladech“

4. Před inventurou skladu doporučujeme zkontrolovat v agendě Firemní údaje, záložka Parametry, Kategorie=“Sklad“, zda máte nastaven parametr „Předvyplňovat nákupní cenu na inventárním přebytku“ na jinou hodnotu než „Nepřevyplňovat“.

5. Uzávěrka skladu – volbu Provést uzávěrku k datu lze provést pouze pro sklady, které mají provedenu uzávěrku za období bezprostředně předcházející období, do něhož spadá zadané datum.

Chcete-li tedy provést uzávěrku k datu 31.1.2018, musíte mít provedenu uzávěrku skladu za období 2017.

Poznámka: uzávěrka skladu – volba „Ocenění skladových zásob“ funguje i přes neuzavřené období. Sklady, na nichž se má ocenění zásob provést, nemusí mít provedenu uzávěrku za období předcházející období, do něhož spadá zadané datum.

6. Zadávání pokladních výdajů vystavených v roce 2017, ale dodaných k zaúčtování v roce 2018, např. účtenky za pohonné hmoty vystavené v roce 2017: je nutné zadat doklad Ostatní výdaj (OSV) do účetního období s datem plnění a účtováním v roce 2017 a zaplatit ho pokladním výdejem s účetním obdobím 2018.

7. Zákazníkům s verzí 17.11.01 a databází Firebird verzí 2.5 doporučujeme si již nyní naplánovat přechod na Firebird verze 3.0 (pozn. přechod je možný již od verze 16.13/17.03 systému ABRA Gen). Akci povýšení verze databáze doporučujeme oddělit od akce přechodu na novou verzi systému ABRA Gen. Je totiž nutné po instalaci Firebirdu 3.0 obnovit zálohu dat ve stejné verzi systému ABRA Gen, jako byla vytvořena. Podrobnosti najdete v online nápovědě.