Aktuality

Nebojte se uzavírat účetní období

27. 3. 2017

V minulém roce byla přidána nová funkčnost do průvodce Účetní uzávěrky, která nabízí možnost kontrolovat, zda byly provedeny uzávěrky za období v jednotlivých modulech Pokladna, Banka, Fakturace, Ostatní doklady, Sklady a zda jsou zaúčtovány odpisy majetku. Pojďme si připomenout, jak se taková kontrola provádí.

Náhled na účetní uzávěrky

Neprovedené uzávěrky v jednotlivých modulech a řadách dokladů za období 2016 nebrání provedení účetní uzávěrky za rok 2016, ale tento stav je nestandardní a neodpovídá doporučeným postupům.

Uzávěrky za období v jednotlivých modulech Pokladna, Banka, Fakturace, Ostatní doklady doporučujeme provádět. Velice důležité je, že se řady dokladů uzávěrkami uzavřou pro změny a vkládání nových dokladů. Uzávěrky jsou vhodné v případě, když vystavujete v daných modulech a řadách doklady v cizí měně, jelikož se uzávěrkou generují kurzové rozdíly (k nezaplaceným dokladům se generují nerealizované daňově uznatelné kurzové rozdíly). Uzávěrka skladu za období 2016 je potřeba, abyste získali konečné ceny skladových pohybů roku 2016. V modulech Banka nebo Pokladna provedením uzávěrky za dané období získáte obraty uzavíraného období a počátek v následujícím období.

Máte-li dokonce neuzavřenou nějakou řadu před rokem 2016 a budete-li ji chtít dodatečně uzavřít, upozorňujeme, že se mohou k dokladům v cizí měně vytvořit doklady kurzových rozdílů (i nerealizovaných). Stane-li se tak, vygenerované kurzové rozdíly můžete účtovat např. 395/395 nebo můžete při uzávěrce použít neúčtované řady dokladů Kurzové rozdíly (typ dokladu: 13, zkratka např. KRn) a Kurzové rozdíly nerealizované (Typ dokladu 15, zkratka např. KZNn), u kterých tedy nebude zatržen příznak „Řada dokladů se účtuje“ (pokud tyto řady nemáte, je nutné je vytvořit). Předpokládáme, že případné kurzové rozdíly byly zaúčtovány interními doklady.

Další užitečné rady

Při finálním provedení účetní uzávěrky je vhodné záznamy v Účetním deníku auditovat, viz kapitola Nová účetní závěrka v helpu ABRA Gen.

Dále je vhodné v agendě Blokace dokladů mít zadán záznam: Typ blokace=za datum účtování, Platnost do data=31.12.2016, Typ dokladu nevyplněno, viz kapitola Blokování dokladů v helpu ABRA Gen.