Legislativa

Nemocenské dávky v roce 2022 – zvýšení redukčních hranic

12. 1. 2022
Zpracování účetnictví podle aktuální legislativy

Od 1.1.2022 dochází ke změně redukčních hranic denního vyměřovacího základu pro účely nemocenského pojištění. Nové redukční hranice jsou v systému ABRA Gen dostupné až v legislativní verzi 22.0.0. s aplikovanými Automatickými aktualizacemi.

Proto, pokud budete nemocenské dávky zadávat v nižší verzi, po přechodu na verzi 22.0.0 je potřeba na Detailu nemocenské dávky použít tlačítko „Přegenerovat“ nebo dávku opravit a řádek pro 2022/1 Vymazat a Přidat.

Podrobný popis řešení problematiky mezd za prosinec 2021 a pro následující Q1 v roce 2022 najdete v naší metodické PDF příručce.