Aktuality

Není důvod stavět atomové elektrárny – standardní verze ABRA Gen dokáže mnohé

8. 9. 2017
blank

Základ ABRA Gen bez složitých úprav. To je ideální řešení pro společnosti, které potřebují rychle automatizovat vybrané procesy. Získají tak rychlé a funkční řešení a zároveň možnost snadno rozšířit funkce dle budoucích potřeb. Stejný princip využila také dynamicky rostoucí společnost Caerus Investment Management.

Caerus Investment Management se zabývá vyhledáváním komerčních nemovitostí, investičním managementem a asset managementem. Se spoluinvestory vytváří, strukturuje a spravuje komerční nemovitosti na celém území ČR a SR.

S narůstajícím počtem spravovaných společností cítilo vedení firmy potřebu sjednotit operativně veškerou účetní agendu v jednom přehledném a uživatelsky komfortním ERP systému, bez nutnosti externího vedení účetnictví. Systém ABRA Gen zcela vyhověl požadavkům webového schvalování, skenování daňových dokladů i tvorby a efektivní správy upomínek pro nájemce spravovaných nemovitostí.

Ve firmě Caerus ocenili nejen okamžitou úsporu času i financí, ale také flexibilitu, rychlost nasazení a pružnost standardní verze ARBA Gen.

K hladké a bezproblémové implementaci ve stanoveném termínu došlo zejména díky profesionálnímu školení v rámci ABRA Akademie, které předcházelo samotnému nasazení systému.

Pan Petr Fusek, Senior Manager Finance & Administration, zhodnotil naši spolupráci takto: „Je vidět, že Abra Gen je profesionální systém. Po implementaci došlo k úspoře nákladů i k lepší a rychlejší komunikaci s účetními uvnitř společnosti. S rostoucím počtem spravovaných společností byla implementace interního účetního software nezbytností zejména z důvodu každodenní komunikace (a řešení nových požadavků) s účetními.“


Zajímáte se o systém ABRA Gen? Napište nám!

Zeptejte se CZ