Není důvod stavět atomové elektrárny – standardní verze ABRA Gen dokáže mnohé

8. 9. 2017

Základ ABRA Gen bez složitých úprav. To je ideální řešení pro společnosti, které potřebují rychle automatizovat vybrané procesy. Získají tak rychlé a funkční řešení a zároveň možnost snadno rozšířit funkce dle budoucích potřeb. Stejný princip využila také dynamicky rostoucí společnost Caerus Investment Management.

Caerus Investment Management se zabývá vyhledáváním komerčních nemovitostí, investičním managementem a asset managementem. Se spoluinvestory vytváří, strukturuje a spravuje komerční nemovitosti na celém území ČR a SR.

S narůstajícím počtem spravovaných společností cítilo vedení firmy potřebu sjednotit operativně veškerou účetní agendu v jednom přehledném a uživatelsky komfortním ERP systému, bez nutnosti externího vedení účetnictví. Systém ABRA Gen zcela vyhověl požadavkům webového schvalování, skenování daňových dokladů i tvorby a efektivní správy upomínek pro nájemce spravovaných nemovitostí.

Ve firmě Caerus ocenili nejen okamžitou úsporu času i financí, ale také flexibilitu, rychlost nasazení a pružnost standardní verze ARBA Gen.

K hladké a bezproblémové implementaci ve stanoveném termínu došlo zejména díky profesionálnímu školení v rámci ABRA Akademie, které předcházelo samotnému nasazení systému.

Pan Petr Fusek, Senior Manager Finance & Administration, zhodnotil naši spolupráci takto: „Je vidět, že Abra Gen je profesionální systém. Po implementaci došlo k úspoře nákladů i k lepší a rychlejší komunikaci s účetními uvnitř společnosti. S rostoucím počtem spravovaných společností byla implementace interního účetního software nezbytností zejména z důvodu každodenní komunikace (a řešení nových požadavků) s účetními.“