Aktuality

Nová právní úpravu pro oblast Intrastatu

17. 8. 2016

Od 29. 7. 2016 je účinná nová právní úpravu pro oblast Intrastatu – nový celní zákon a nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky.

Vyzdvihujeme důležitou změnu, která je platná od 1. 8. 2016 a kterou informační systémy ABRA budou mít zapracovánu: „Kurz pro přepočet cizí měny – došlo ke sjednocení kurzu pro přepočet cizí měny na Kč. Pro oblast Intrastatu se již nebude používat pro přepočet hodnoty zboží uvedené v cizí měně kurz používaný k výpočtu celní hodnoty, ale kurz který zpravodajské jednotky používají pro přepočet hodnoty zboží v rámci daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Kurz pro DPH se použije jak pro přepočet hodnot pro stanovení překročení prahu pro vykazování, tak i pro přepočet hodnot při vykazování údajů Intrastatu.“

Více informací najdete na stránkách Celní správy.


Zajímáte se o systém ABRA Gen? Napište nám!

Zeptejte se CZ