Nová struktura elektronického podání Vyúčtování daně

3. 1. 2018

Finanční správa zveřejnila novou strukturu elektronického podání DPZVD6 - Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a DPSVD2 -  Vyúčtování daně vybírané srážkou. Do systému ABRA Gen budou tyto změny, které se týkají definice některých už existujících položek ve struktuře elektronického formuláře pro nové zdaňovací období, zapracovány.