Nová verze 16.01.03 produktů ABRA G3 a G4

26. 1. 2016

V rámci standardní Licenční podpory ABRA přináší novou verzi informačního systému.

Nejdůležitější změny verze:

Účetnictví/Daňová evidence

  • KH DPH - export hlášení - Do agendy "Uzávěrky DPH" byl přidán nový export "DPH – Kontrolní hlášení (2016) pro uzávěrky DPH". Slouží k vytvoření XML souboru, který je nutný pro elektronické podání Kontrolního hlášení k DPH. Struktura XML souboru odpovídá definici uveřejněné Finanční správou na Daňovém portálu. Dále byl v agendě "Uzávěrky DPH" v záložce "Další údaje" upraven definovatelný formulář "Uzávěrka DPH - přiznání, KH DPH" - přidána nová záložka "KH DPH" s novými def. položkami pro zadání některých doplňujících informací, které budou přeneseny do exportu Kontrolního hlášení (jedná se například o číslo jednací výzvy nebo identifikátor datové schránky)

Mzdy a personalistika

  • Přidán formulář "Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti za zdaňovací období 2015 (25 5460/1 MFin 5460/1 - vzor č.20)".
  • Přidán nový vzor formuláře "Potvrzení o zdanitelných příjmech - od 1.1.2016 (vzor 24)".
  • Přidán nový vzor formuláře "Přehled o výši pojistného 2016".