Nová verze 16.01.08 produktů ABRA G3 a G4

22. 4. 2016

V rámci standardní Licenční podpory ABRA přináší novou verzi informačního systému.

Nejdůležitější změny verze:

Účetnictví/Daňová evidence

  • KH DPH - V rámci agendy "Uzávěrky DPH" byl upraven export KH DPH tak, že se exportují položky "Email" a "Identifikátor dat. schránky", které se vyplňují v rámci definovatelného formuláře "Uzávěrka DPH - přiznání, KH DPH" na detailu sestavené uzávěrky DPH.
  • KV DPH od 1.4.2016 - dochází ke změně exportu KV DPH v rámci sekce B3, která je nahrazena sekcemi B.3.1. a B.3.2. V případě přijatých zjednodušených daňových dokladů, ze kterých bude za vykazované období požadován odpočet daně v souhrnné výši 3000 EUR a více, budou tyto doklady vykazovány v sekci B.3.2 (seskupené podle dodavatele na základě DIČ). V opačném případě budou vykazovány v sekci B.3.1. V rámci jednoho období dochází k exportu pouze jedné sekce - buď B.3.1. nebo B.3.2. na základě výše uvedeného pravidla.

Účetní výkazy

  • Úprava XML exportu účetních výkazů - byl ošetřen výskyt nestandardních znaků (např. &) v názvu firmy.

Upozornění: Systémy ABRA G3 musí, pro bezproblémový update na verzi 16.01.08, přejít na databázový server Firebird verze 2.5.