Nová verze ABRA Gen s podporou recyklačních příspěvků na elektroodpad

15. 2. 2021
Nová verze ERP ABRA Gen

V prosinci 2020 byl přijat nový zákon č. 542/2020, který zavedl mj. povinnost uvádět při prodeji odděleně od prodejní ceny náklady na recyklaci (Recyklační příspěvek) a to zejména formou samostatného údaje na daňovém dokladu podle zákona o dani z přidané hodnoty.

Tato povinnost se týká např. prodeje výrobků, které spadají do kategorie elektrozařízení nebo pneumatiky. Povinnost uvádět Recyklační příspěvek na dokladech platí pro všechny účastníky dodavatelsko-odběratelského řetězce (od výrobce přes distributora až pro koncového prodejce).

I přes tak krátký čas jsme stihli připravit řešení do systému ABRA Gen, pro jehož komplexnost je nutné uvolnění nové verze ABRA Gen.

Již nyní je na Zákaznickém portálu k dispozici aktuální verze 21.1.4, která obsahuje plnou podporu pro povinnost uvádět recyklačních příspěvky na dokladech. Pokud využíváte službu ABRA On-line a potřebujete uvádět na dokladech recyklační příspěvky, prosíme kontaktujte Hotline, kde s Vámi naši operátoři domluví možnost individuálního nasazení.

Jak začít evidovat recyklační příspěvky v ABRA Gen

V novém číselníku Kategorie odpadu nejprve nastavíte jednotlivé kategorie odpadu (elektroodpad, baterie, pneumatiky apod.).

Číselník Kategorie odpadu

Náklady na likvidaci odpadu poté definujete přímo na Skladové kartě na nové podzáložce Odpady (záložka Detail → podzáložka Jednotky → podzáložka Odpady).

Definice odpadů na skladové kartě

Pro tisk dokladů s recyklačními příspěvky jsme upravili všechny systémové tiskové sestavy – faktury vydané, dobropisy faktury vydaných, pokladní příjmy, vrácení pokladních příjmů a účtenky pokladního prodeje. V případě, že používáte upravené tiskové sestavy, je nutné provést jejich opravu.

Veškeré podrobnosti o nastavení recyklačních příspěvků a přizpůsobení uživatelských tiskových sestav najdete v naší metodické PDF příručce: