Nová výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu

24. 10. 2017

Ve Sbírce zákonů bylo publikováno sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje nová výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu pro účely nemocenského pojištění v roce 2018. V ABRA Gen bude tato změna znamenat nastavení nových hodnot příslušných globálních proměnných ve mzdové části programu.