Nové datové struktury pro komunikaci účetních jednotek s CSUIS

14. 11. 2017

Na stránkách státní pokladny byl zveřejněn balíček č. 36, který obsahuje nové datové struktury pro komunikaci účetních jednotek s Centrálním systémem účetních informací státu (CSUIS). Jednou ze změn je nový výkaz "07 Peněžní příjmy a výdaje". Jedná se o výkaz pro některé účetní jednotky sektoru veřejných institucí, který bude do programu ABRA Gen zapracován.