Aktuality

Nové legislativní změny zapracované v ABRA Gen

23. 6. 2017

ERP ABRA Gen jsou zapracovány nové legislativní změny platné od 1. 7. 2017.

1) DPH - rozšíření přenesení daňové povinnosti od 1. 7. 2017 (49825)

Změna popisu u kódu 18:

  • "Dodání certifikátů elektřiny"

Přidány nové položky:

  • "1a","Zlato - zprostředkování dodání investičního zlata"
  • "3a","Dodání nemovité věci v nuceném prodeji"
  • "4a","Stavební a montážní práce – poskytnutí pracovníků"
  • "6","Dodání zboží poskytnutého původně jako záruka"
  • "7","Dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví"

Legislativní změna je pro ABRA Gen připravena a bude uvolněna v automatické aktualizaci, jakmile dojde k uveřejnění nového znění ve sbírce zákonů.

2) Zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti pro rok 2017 (49394)

Na základě zákona č. 170/2017 se s platností od 1.7.2017 mění výše daňového zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě následovně:

  • Sleva na druhé dítě: 19 404Kč.
  • Sleva na třetí a každé další dítě: 24 204Kč.

Hodnoty příslušných Globálních proměnných (S_DZDite2, S_DZDite3, S_DZInvDite2 a S_DZInvDite3) byly v této souvislosti aktualizovány.

Legislativní změna byla uvolněna v automatické aktualizaci.

3) ISPV - nová struktura vstupních dat S2017 (49895)

Přidán nový export Výkaz ISPV (Trexima) 2017. Výkaz obsahuje dvě nové položky "Obor nejvyššího dosaženého vzdělání" (OBORVZD) a "Název pracovní pozice" (NAZPOZ). Číselník potřebný pro vykazování položky OBORVZD nebyl dosud zveřejněn a dle sdělení MPSV nebude vyplnění této položky v datech za 1. pololetí 2017 vyžadováno. Do položky NAZPOZ je exportována položka Název z číselníku Pracovní zařazení uvedeného na Pracovním poměru.

Legislativní změna byla uvolněna v automatické aktualizaci.


Podrobné informace najdete v nápovědě pro verzi 17.01 nebo 17.03.