Blog

Novela zákona o DPH a osobitná úprava podľa § 68d

6. 11. 2015
blank

Vážení užívatelia SW ABRA, chceli by sme vás informovať o situácii na Slovensku, ktorá nastala v súvislosti so schválením Novely zákona o DPH (Zákon č. 222/2004 Z.z.) – vznik daňovej povinnosti na základe prijatia platby – s účinnosťou od 1.1.2016. Ako sme si už za posledné roky stihli tak-nejak zvyknúť na to, že najdôležitejšie zákony sa menia ako na bežiacom páse a že ich kvalita je jedna veľká bieda, tak ani tento rok nie je výnimkou.

Legislatívne „nedotiahnutých“ noviniek, ktoré sú nielen z pohľadu implementovania do softvéru prinajmenšom veľmi diskutabilné, sa v novele nachádza viac. No keď sme sa snažili o nejaký výklad požiadať orgány Finančnej správy Slovenskej republiky, boli nám dané napr. takéto odpovede:

Finančná Správa SR 9.10.2015, po definitívnom schválení novely v Národnej Radě SR:

„Keďže novela zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty ešte nevyšla v zbierke zákonov a jej účinnosť bude až od 01.01.2016, nie je v našej kompetencii poskytovať informácie a výklad uvedenej právnej normy.“

Finančná Správa SR 5.11.2015, po tom, čo novela už v zbierke zákonov vyšla:

„Kontaktné centrum podpory sa vyjadruje k aktuálne platnej legislatíve. Komplexnejšie informácie Vám k danej otázke poskytneme po výklade novely, ktorý by sa mal uskutočniť v blízkej dobe, nakoľko v súčasnosti nie je v našej kompetencii poskytovať informácie a výklad uvedenej právnej normy.“

Napriek tomu pracujeme na tom, aby sme vám včas mohli dodať funkčné riešenie neodporujúce platnej legislatíve.

O technickom riešení v SW ABRA vás budeme v blízkej budúcnosti informovať.

Za vývojový tím ABRA,
Petr Nejedlík


Zajímáte se o systém ABRA Gen? Napište nám!

Zeptejte se CZ