Aktuality

Novinka v ERP ABRA pro stravovací provozy

7. 10. 2009

ABRA Software a.s. uvolnila nové verze informačních systémů ABRA obsahující výrazná funkční vylepšení pro všechny stravovací provozy, které musejí vycházet s předem daným rozpočtem. Rozšířen byl modul Gastrovýroby o agendu Stravních jednotek, která pomáhá stravovacím provozům jednoduše plánovat náklady na přípravu pokrmů pro daný počet strávníků v definovaném časovém úseku – včetně průběžné kontroly reálného stavu a následného zpětného kontrolního přehledu.

ABRA Software a.s. uvolnila nové verze informačních systémů ABRA obsahující výrazná funkční vylepšení pro všechny stravovací provozy, které musejí vycházet s předem daným rozpočtem. Rozšířen byl modul Gastrovýroby o agendu Stravních jednotek, která pomáhá stravovacím provozům jednoduše plánovat náklady na přípravu pokrmů pro daný počet strávníků v definovaném časovém úseku – včetně průběžné kontroly reálného stavu a následného zpětného kontrolního přehledu.

blank

Ukázka tabulky srovnání plánovaných a skutečných nákladů při přípravě v gastronomickém provozu

Stravní jednotky je statistická agenda pro stravovací provozy, která porovnává plánované náklady na stravování skupin strávníků s náklady skutečnými. Nejmenším časovým úsekem, za který se porovnání provádí, je jeden den. Jedná se o nadstavbu agend gastrovýroby, která sama tyto agendy nijak neovlivňuje.

Agenda dále obsahuje funkce pro vysčítání skutečných nákladů z dodacích listů a jejich porovnání s plánovanými náklady. Hlavní sledovanou hodnotou je rozdíl mezi plánovanými a skutečnými náklady. Umožňuje také zobrazení statistických údajů za různá časová období – rozdíly denní, od začátku týdne, měsíce, roku apod.


Zajímáte se o systém ABRA Gen? Napište nám!

Zeptejte se CZ