Aktuality

Novinky usnadňující práci v systému ABRA Gen

19. 10. 2020
Nové funkce a vylepšení

Informační systém ABRA Gen neustále inovujeme tak, aby pružně reagoval na požadavky zákazníků a nabízel nejmodernější technologie, které usnadní práci a chod celé firmy. Ani letošní rok nebyl výjimkou.

Vybrali jsme pro vás přehled nejzajímavějších tipů, jak s pomocí nových funkcí urychlit, zjednodušit či zefektivnit práci v systému.

Novinky v modulech nákup a prodej

Automatické vyrovnání plateb dokladů

Novinka vám pomůže snadno vyřešit například stav, kdy máte fakturu vydanou, která není doplacená třeba jen o 10 haléřů, ale pořád se všude objevuje jako nezaplacená. Nově systém obsahuje funkci, která tento stav vyřeší za vás. Ve firemních údajích si na záložce „Platby – zaokrouhlovací rozdíl“ nastavíte požadovaný limit (např. 3 Kč) a systém automaticky vyrovná nedoplacenou fakturu do stanoveného limitu pomocí dokladů ostatní výdej či příjem. → Více v online nápovědě

Prodejní skonta – sleva při včasném zaplacení faktury

Automatická skonta vám pomou rychle zaúčtovat rozdíl v zaplacené částce, pokud máte s odběratelem dohodnuté slevy při předčasném splacení faktur. Tématem jsme se podrobněji zabývali v článku → Automatická skonta na fakturách vydaných

Doplňování volných řádků do dobropisů

Na Dobropisu faktury vydané nově můžete přidávat nové řádky, které nemají vazbu do řádků zdrojového dokladu (faktury vydané). Díky nim lze elegantně dofakturovat další náklady spojené s vrácením zboží (např. dopravu zpět k dodavateli) bez nutnosti vystavovat novou fakturu. Cena v těchto řádcích se zadává zápornou hodnotou, protože snižuje celkovou hodnotu dobropisu. → Více v online nápovědě

Více DPH sazeb k jedné skladové kartě

Na jednotce skladové karty je nově možné zadat sazbu DPH. Lze tím řešit situaci, kdy stejné zboží podléhá různým daňovým sazbám podle způsobu prodeje. Na skladové kartě si můžete nově zadat konkrétní sazby DPH k dané skladové jednotce. Jednoduchým příkladem je prodej piva, kdy si jako jednu skladovou jednotku nastavíte jako prodej v restauraci se sazbou 10 % a druhou jednotku jako prodej s sebou 21 % DPH. Následně v pokladním prodeji dojde při výběru jednotky ke změně DPH sazby řádku účtenky na sazbu uvedenou u jednotky skladové karty. → Více v online nápovědě

Další funkce chystané do konce roku:

  • Z agend Ostatní příjmy a Ostatní výdaje je nově možné odeslat platbu na připojený platební terminál.
  • Zkratka řady dokladů může nově nabývat délky až 10 znaků.
  • Rozšíření maximální počtu dokladů v jednom roce až na 99 mil.

Procesní řízení a skladové hospodářství

Procesní řízení nad požadavky na objednávky vydané

V nákupním procesu můžete aktivovat procesní řízení, díky němuž lze vždy zpětně dohledat, jaké požadavky na nákup byly v minulosti zadány a kdo je vytvořil. Nově tedy nedochází k odstraňování záznamů po vygenerování objednávek vydaných a tím je zachována historie požadavků. → S naší novinkou máte požadavky na nákup pod kontrolou

Procesní řízení nad skladovými doklady

Umožňuje využívat různé procesní stavy skladových dokladů a definovat životní cyklus dokladu od přípravy po jeho vyřízení. Umožňuje nastavit procesní stavy dokladů podle jejich způsobu zpracování, rolí uživatelů, kteří s nimi pracují a práv, která jsou jim přidělena. → S novým procesním řízením je práce ve skladu efektivnější

Skladové doklady záměny a přeměny

Doklady vám usnadní opravu omylem naskladněné nesprávné varianty zboží, kompletaci několika samostatně prodávaných položek do jednoho setu nebo rozebírku setu na samostatně prodávané položky spojené s úpravou ceny. → Jak na skladové záměny a přeměny – výukové video

Vylepšené inventury skladu

Do hlavních i dílčích inventárních protokolů jsme doplnili možnost automatického předvyplnění stavu podle stavu na skladu, které vám urychlí proces inventur. Systém skladníkům připraví inventární protokol (využít můžete novou tiskovou sestavu pro zjištění aktuálních počtů) a automaticky doplní očekávané stavy. Po provedení inventury ve skladu pak stačí doplnit pouze stavy, které jsou rozdílné. → Více v online nápovědě

Pomocné expediční a vyskladňovací listy

Nové doklady slouží pro rozšíření sledování procesu vyskladňování a expedice ve skladu. Skladníkům umožní při pohybu ve skladu vybírat stejné zboží z několika různých zakázek. Skladník tedy při jedné cestě vezme větší množství jednoho zboží, které se až při expedici rozdělí do odpovídajících zakázek. Obdobně je možné expedovat několik dodacích listů jako jednu zásilku. → Více v online nápovědě

Automatizace a rozhraní

Ukládání automaticky tvořených reportů a exportů

V případě, že potřebujete pravidelně posílat jakýkoliv report (např. stav skladu, fakturaci, pohledávky) svým zákazníkům, začnete jednoduchým naplánováním jeho opakovaného generování. Nově máte možnost uložit připravený report přímo na disk, třeba i do cloudového úložiště, a zákazníkům poslat needitovatelný link, kde vždy najdou všechny aktuální reporty. Soubory sdílíte jak ve formátu PDF z tiskových sestav, tak i jako elektronická data z různých exportů.

API všestrannost a výkon​

API je v aktuální verzi stabilnější a výkonnější. Nově je možné vytvářet vlastní (uživatelské) zdroje a následně jim zasílat požadavky GET nebo POST. Samotná funkcionalita zdrojů se definuje v balíčcích skriptů. Nadefinované skripty mohou vykonávat cokoli, co skriptovací rozhraní umožňuje, včetně vytváření business objektů, volání DynSQL atd. → Více v online nápovědě

Možnost konfigurace síly hesla a automatického přihlášení​

V podzimní verzi ABRA Gen bude ve firemních údajích možnost komplexně nakonfigurovat požadovanou sílu hesla pro přihlášení do ABRA Gen. Zaměstnancům budete moci nastavit automatické přihlášení pomocí čipových karet, kde je uložen bezpečnostní kód. ABRA Gen pak identifikuje a přihlásí správného uživatele jedním pípnutím.

Nový integrovaný webový prohlížeče

Nově pro integrovaný webový prohlížeč využíváme jádro Chromium od Google. Prohlížeč podporuje cookies, a tím pádem si ABRA Gen pamatuje přihlášení k webovým stránkám.

Další funkce:

  • Je možné zkopírovat obsah jedné buňku na řádku dokladu klávesovou zkratkou Shift + Ctrl +C (nebo výběrem příslušné položky po stisknutí pravého tlačítky myši)
  • Zkratka Ctrl + I zkopíruje do schránky vnitřní identifikátor vybraného řádku nebo pole, což vám velmi usnadní tvorbu dotazů přes rozhraní API

Zrychlování a optimalizace výkonu systému

V posledním roce intenzivně pracujeme na zvyšování výkonu a rychlosti systému, což je pro nás jednou z hlavních priorit. Veškeré optimalizace postupně přidáváme do nových verzí a od zákazníků se nám dostává pozitivní zpětné vazby.

Kromě postupného zavádění nové technologie číselníků zrychlujeme některé komplexnější procesy, jako jsou skladové nebo DPH uzávěrky. Optimalizujeme také dílčí procesy a algoritmy, což přináší například rychlejší vykreslování záznamů nebo rychlejší práci s velkými doklady. V neposlední řadě také snižujeme datovou komunikaci klientských stanic s aplikačním serverem, a tím i celkovou zátěž. V budoucnu nám tato práce umožní paralelizovat jednotlivé procesy v ABRA Gen, což významně zvýší celkový výkon systému.

Příkladem je snížení počtu požadavků z ABRA Gen na aplikační server až o 85 % v případě spuštění ABRA Gen s agendou Faktury vydané – z původních 3780 požadavků jich nyní systém posílá pouze 489. Podobné zjednodušení se týká doby vytvoření nové DPH uzávěrky, kterou jsme zrychlili 5,6krát!