Aktuality

Nový cloudový produkt ABRY pro globální trh přichází do České republiky

27. 1. 2014

ABRA Software 28. 1. 2014 oficiálně představila českému trhu cloudový software pro firmy – primaERP TIME TRACKING.

primaERP je novým projektem, na kterém pracoval zakladatel ABRA Software Jaroslav Řasa s novým týmem od konce roku 2011. Jedná se o software nové generace, mezi jehož hlavní rysy patří rychlé nasazení, jednoduché ovládání a dostupnost odkudkoliv ze světa, kde je k dispozici připojení k internetu. Proti stávajícím ERP systémům je daleko více zaměřen na lidskou energii a čas, které jsou ve firmách často podceňovány, ač jde o nejcennější veličinu.

primaERP TIME TRACKING

V současnosti představujeme první modul, primaERP TIME TRACKING, nástroj pro evidenci a vyhodnocování pracovního i osobního času.

Hlavní přednosti primaERP TIME TRACKING jsou:

  • Získání přehledu o čase, který tráví zaměstnanci na jednotlivých činnostech. Nejde v první řadě o kontrolu zaměstnanců, ale o nalezení celých neefektivních procesů a jejich zlepšení.
  • Zjištění časových nákladů projektů. Čas strávený na projektech je v jejich kalkulacích a vyhodnocování často podceňován a opomíjen, přitom je u mnoha projektů významnou částí celkových nákladů. S primaERP je možné tyto náklady snadno měřit a zahrnout je následně do vyhodnocení projektů.
  • Sledování času a tvorba podkladů pro hodinovou fakturaci. Problematika, kterou se nevyhnutelně zabývá každý, kdo fakturuje svým klientům dle hodinových sazeb. Tato situace je typická pro konzultantské firmy, architekty, právníky, IT konzultanty nebo třeba úklidové firmy.
  • Odhalení, do čeho investujete svůj čas. Dnešní moderní svět často skloňuje frázi „life balance“ – rovnováhu pracovního a soukromého života. Díky schopnosti přesně změřit, kam investujete čas, se můžete rozhodnout, čemu se věnujete dost a kterým oblastem svého života byste měli věnovat větší pozornost.
  • Okamžité využití produktu bez zdlouhavé a drahé implementace a bez starostí o infrastrukturu.

primaERP TIME TRACKING přichází na český trh s více než roční zkušeností na trhu světovém. Má plnou anglickou, španělskou, portugalskou, německou, českou a slovenskou lokalizaci a v současné době má již přes 3800 uživatelů ve více než 80 zemích světa.

Další informace naleznete na stránkách www.primaerp.com/cs_cz.