Nový druh dávky dlouhodobé ošetřovné

26. 9. 2017

Ve Sbírce zákonů vyšla novela Zákona o nemocenském pojištění, která zavádí nový druh dávky dlouhodobé ošetřovné. Nárok na dlouhodobé ošetřovné má pojištěnec, který pečuje o osobu potřebující poskytování dlouhodobé péče v domácím prostředí. Ošetřovatelské volno bude možné čerpat až 90 dní a dávka bude představovat 60 procent příjmu. Novela nabývá účinnosti 1. 6. 2018. V systému ABRA Gen bude zaveden nový druh nepřítomnosti včetně dalších návazností dle specifikací ČSSZ.