Nový maximální vyměřovací základ pro pojistné na sociální pojištění

5. 12. 2017

V novém čísle Daňových a právních aktualit pro prosinec 2017 (v daňové části aktualit) byl zveřejněn nový maximální vyměřovací základ pro pojistné na sociální pojištění. Nový vyměřovací základ bude v ABRA Gen zapracován do nastavení globálních proměnných ve mzdové části programu.