ABRA NEWS

software & business

červenec 2017

150 hodin za rok. Tolik lidské práce ušetří ABRA Gen v Centru Robinson. Opakované záležitosti, které v minulosti zastávala lidská ruka, nahradil náš chytrý software. Objevte i Vy možnosti pokročilé automatizace, digitalizace a vizualizace v praxi. Automatizujte, vyhodnocujte data a myslete v souvislostech tak, abyste co nejlépe využili potenciál svých zaměstnanců.

Letní ABRA News Vám dále v případové studii odhalí, jak ABRA Gen pomocí rozhraní API pomáhá ve Studiu 51 s přehledem zásob, evidencí objednávek a expedicí zboží. Ukážeme Vám také, jak rychle spustit ABRA Gen bez načítání agend definovaných ve složce "Po spuštění". Na závěr představíme rovněž vizuálně atraktivní ohňostroj business objektů.

Příjemné čtení!


OBJEVTE
SVĚT
CHYTRÉHO
SOFTWARU

Více

ÚSPORA
LIDSKÉ PRÁCE
V CENTRU
ROBINSON

Více

TIP: JAK
RYCHLE
SPUSTIT
ABRA GEN

Více

PŘÍPADOVÁ
STUDIE
VE FIRMĚ
STUDIO 51

Více

OHŇOSTROJ
BUSINESS
OBJEKTŮ
 

Více

ABRA GEN
NAPRAVUJE
CHYBU
WIN10 CU

Více