ABRA NEWS

software & business

září 2017

Nechte nové technologie pracovat za vás. Získáte čas, prostor, nové funkce i přehledné informace – důležité ingredience pro své podnikání. Jednou z těchto ingrediencí koktejlu inovací systému ABRA Gen je také internet věcí. Jak věci komunikují s naším informačním systémem jsme poprvé ukázali na konferenci Forbes Next Big Thing prostřednictvím elektromobilu ABRA IoT in action – zařízení vyvinutém v ABRA Software pro nastavení a testování funkcí IoT ve firmách. Přijďte se osobně seznámit s tím, jak vám internet věcí a další inovace systému ABRA Gen mohou pomoci v podnikání na naši konferenci ABRA Innovation Day 2017.

Další velké téma tohoto měsíce je otevření Národního centra Průmyslu 4.0, jehož je ABRA Software zakládajícím partnerem. V jeho Testbedu mohou firmy simulovat aplikaci technologií ve virtuálním prostředí a předejít vysokým nákladům při nasazení do praxe. Neméně důležitým tématem je taktéž informace o řešení chybné aktualizace Windows 10, která mohla vyvolat neočekávané chování ABRA Gen.

Příjemné čtení!


KOKTEJL
INOVACÍ
ABRA
GEN

Více

ABRA
INNOVATION
DAY
2017

Více

JAK
VĚCI
KOMUNIKUJÍ
S ERP

Více

OTEVŘENÍ
TESTBEDU
PRO
PRŮMYSL 4.0

Více

ŘEŠENÍ
PRO CHYBNÉ
AKTUALIZACE
WINDOWS 10

Více

AUTOMATICKÝ
VÝBĚR
VARIANTY
FORMULÁŘE

Více