S novým procesním řízením je práce ve skladu efektivnější

18.7.2018

Pracujte ve skladu efektivněji. Díky novému procesnímu řízení na skladových dokladech můžete nyní lépe plánovat, sledovat stav jednotlivých položek i celého skladu a řídit jeho chod.

Aktuální verze ABRA Gen 18.03.17 mimo jiné nabízí šikovného pomocníka při organizaci a správě skladu. Procesní řízení na skladových dokladech umožňuje využívat různé procesní stavy skladových dokladů a definovat životní cyklus dokladu od přípravy po jeho vyřízení. Umožňuje nastavit procesní stavy dokladů podle jejich způsobu zpracování, rolí uživatelů, kteří s nimi pracují a práv, která jsou jim přidělena.

Jak to celé funguje v praxi?

Představte si sklad, kde skladník vydává zákazníkům zboží, které již zaplatili na pokladně. V okamžiku, kdy zákazník zaplatí, vznikne v ABRA Gen dodací list, který se skladníkovi zobrazí ve stavu K vydání. V tomto stavu je již zboží pomyslně zablokováno pro zákazníka, nemůže být tedy vydáno někomu jinému. Skladník si tento dodací list vytiskne a přepne do stavu Vydáváno, aby ho nezačal omylem vyřizovat kolega. S listem vyrazí mezi regály a posbírá všechny položky. Pak s nimi zamíří k výdejnímu místu, kde čeká zákazník se zaplacenou účtenkou nebo fakturou. Zákazníkovi předá zboží a nechá si podepsat dodací list. V ABRA Gen pak přepne tento dodací list do stavu Vyřízeno. Tím se zboží odepíše ze skladu.

Při organizaci skladu lze navíc využít přidělování zodpovědných osob a rolí. Tím získáte přehled o tom, jaký skladník, na čem pracuje. Na seznamu dodacích listů okamžitě vidíte, který dodací list si konkrétní skladník vzal na starost a ostatní skladníci nebudou mít úpravy těchto dodacích listů povoleny.

Další varianty využití a více podrobností o procesním řízení a jak jej správně nastavit naleznete v online nápovědě.

Detailní technické informace také naleznete v metodické příručce Procesní řízení na skladových dokladech (PDF). Všechny PDF příručky naleznete v online nápovědě.