Nové informace o uplatňování zákona o DPH

3.1.2018

Na stránkách Finanční správy byla zveřejněna informace o uplatňování zákona o DPH u služeb přímo vázaných na dovoz a vývoz zboží v rámci EU. Nově je daňové plnění osvobozeno od DPH pouze v případě služeb, které "bezprostředně" souvisí s dovozem a vývozem zboží.