Sdělení MPSV o výši průměrné hrubé mzdy

5.4.2018

Ve Sbírce zákonů bylo zveřejněno sdělení MPSV (SP 56/2018) o výši průměrné hrubé mzdy v České republice za rok 2017. Průměrná měsíční hrubá mzda činila 29504 Kč. Do ABRA Gen bude úprava zapracována.