Novinky

Jak na Vizualizaci dat Live

 18.4.2018

ABRA Gen přináší unikátní vylepšení Vizualizace dat Live. Již v základu informačního systému jsou k dispozici grafy pro doknalý přehled o kondici vaší firmy. Objevíte nový přístup, jak nahlížet na firmu v souvislostech. Online a v reálném čase. Získáte tak vše, co potřebujete, abyste se mohli rychle a správně rozhodovat. Jak s Vizualizací dat Live pracovat?

Přejděte na novou progresivní verzi ABRA Gen a získejte zdarma nástroj Vizualizace dat Live

 5.4.2018

Přejděte snadno na novou progresivní verzi ABRA Gen a využívejte naplno všechny technologické inovace, které v ABRA Software vyvíjíme. Uživatelé konzervativní verze mají nyní možnost jednoduše nainstalovat progresivní verzi 18.03.06 přímo na Zákaznickém portále.

Sdělení MPSV o výši průměrné hrubé mzdy

 5.4.2018

Ve Sbírce zákonů bylo zveřejněno sdělení MPSV (SP 56/2018) o výši průměrné hrubé mzdy v České republice za rok 2017. Průměrná měsíční hrubá mzda činila 29504 Kč. Do ABRA Gen bude úprava zapracována.

ABRA NEWS software & business / březen 2018

 23.3.2018

Panel definovatelných údajů – rychlé součty

 22.3.2018

Panely definovatelných údajů slouží k zobrazení nejrůznějších částí systému právě tam, kde je potřebujete vidět. V tomto tipu vám ukážeme, jak potřebné údaje zobrazovat nad jednotlivými doklady, seznamy dokladů, ale i na jednotlivých řádcích dokladu (detail).

Jak na skladové záměny a přeměny - nové výukové video

 21.3.2018

Stručné představení skladových záměn a přeměn (nové typy dokladů ve verzi 18.03) s praktickými ukázkami využití:

• oprava omylem naskladněné nesprávné varianty zboží,
• kompletace několika samostatně prodávaných položek do jednoho setu,
• rozebírka setu na samostatně prodávané položky spojená s úpravou ceny.

Jak na selektivní oceňování skladových dokladů - výukové video

 17.3.2018

Video demonstruje nový způsob oceňování skladových dokladů. Nyní je možné oceňovat skladové karty rovnou po uložení dokladu.

Jak na zaplňování mezer v řadách dokladů - výukové video

 15.3.2018

Video demonstruje, jak zaplnit mezeru v řadě dokladů, která vznikla smazáním dokladu po zavedení nového systému přidělování čísel v řadách dokladů v systému ABRA Gen.

Legislativní aktualizace ABRA Gen s první fází podpory GDPR

 9.3.2018

Systém ABRA Gen přichází s druhou legislativní aktualizací pro rok 2018. Největší novinkou verze 18.01.05 je implementovaná první fáze podpory GDPR (tj. nový modul Ochrana dat a agendy GDPR, který umožňuje plnit datovou základnu: naplnit si číselníky, zavádět definice GDPR a začít sbírat povolení od subjektů).

Aktualizace XSD schémat pro oblast CSUIS

 7.3.2018

Kompetenční centrum Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP) zveřejnilo Aktualizaci XSD schémat - Balíček č. 38 - pro oblast CSUIS a který nahrazuje minulý týden publikovaný Balíček č. 37. Dochází ke vzniku nových výkazů a ke změnám v některých stávajících. Změny, které z tohoto balíčku vyplynou, budou do ABRA Gen zapracovány.