Ochrana osobních údajů

Některé údaje, poskytnuté při využívání tohoto serveru, produktů a služeb společnosti ABRA Software a.s., se sídlem Jeremiášova 1422/7b, 155 00 Praha 13, IČ: 25097563, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze odd. B., vložka 4475 (dále jen „ABRA“), mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění. ABRA se tímto zákonem plně řídí a činí vše pro to, aby tyto osobní údaje ochránila. V této souvislosti pak ABRA považuje za vhodné informovat o následujícím:

  • Některé funkce webu vyžadují dobrovolné zadání některých důležitých údajů z hlediska další komunikace s uživatelem webu (dále jen „uživatel“).
  • Veškeré údaje, které uživatel poskytne, jsou uloženy na zabezpečeném serveru.
  • Poskytnuté údaje jsou určeny pouze pro odpovědné pracovníky společnosti ABRA a nejsou poskytovány třetím osobám.
  • ABRA má právo použít kontaktní údaje zákazníků k zasílání informací důležitých pro plnohodnotné využití produktů a služeb. Každý registrovaný uživatel má právo zasílání těchto informací ze strany společnosti ABRA kdykoliv zakázat, a to odpovědí na kteroukoliv ze zaslaných zpráv.
  • Veškeré údaje získané od uživatelů slouží výhradně pro účely společnosti ABRA, která tyto údaje neprodává, nepronajímá ani jiným způsobem nepředává třetím osobám. To neplatí pro údaje, které mohou požadovat státní orgány podle platných právních předpisů.
  • ABRA činí maximum pro to, aby ochránila data uživatelů před zneužitím.
  • Každý uživatel, jenž poskytl osobní údaje společnosti ABRA, má právo písemně požádat společnost ABRA o poskytnutí informace, jaké osobní údaje o něm společnost ABRA uchovává.

Chcete vědět více?

Přečtěte si o webu.

Společnost YVES ROCHER používá informační systém ABRA
Společnost PETROF používá informační systém ABRA
Společnost LAKTOS používá informační systém ABRA