Legislativa

Obnovení mimořádného příspěvku zaměstnanci při karanténě – izolačka

6. 1. 2022
Opatření v souvislosti Covid-19

Dne 23.12.2021 byl vydán a zároveň nabyl účinnosti zákon č. 518/2021 Sb. o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě (izolaci). Tento předpis znovu zavádí příspěvek, který se vžil pod pojmem „izolačka“, za obdobných podmínek jako na jaře 2021. Podrobnější informace vydalo MPSV na svých stránkách.

Zaměstnavatel bude vyplácet zaměstnancům, kteří jsou v karanténě nebo izolaci kvůli infekčnímu onemocnění, nad rámec běžné „nemocenské“ (náhrady příjmu) bonus ve výši až 370 Kč za každý kalendářní den. Na příspěvek budou mít nárok i tzv. dohodáři, pokud přispívají do systému nemocenského pojištění (při příjmu nad 3 500 Kč z dohody o pracovní činnosti, resp. nad 10 000 Kč u dohody o provedení práce).

Nárok na příspěvek vzniká dne 23.12.2021 a platí i pro případy, kdy byla karanténa nařízena po 30.11.2021 a trvá ještě ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, nejdéle však do 28.2.2022.

Aktualizovali jsme detailní popis postupu s nastavením všech potřebných parametrů a příkladů výpočtu pro aktuální mzdové období, který najdete v PDF příručce v online nápovědě.

Poznámka: Pokud jste počítali příspěvek „izolačka“ již v období březen až červen 2021, není nutné nic v ABRA Gen znovu nastavovat.