Otevřená výzva Svazu průmyslu a dopravy ČR

12. 2. 2021
Automatizace výrobní haly

Svaz průmyslu a dopravy ČR adresoval vládě České republiky otevřenou výzvu, ve které požaduje přehodnocení priorit v chystaném Národním plánu obnovy. Vládu vyzývá, aby se zaměřila na zlepšení podpory digitální transformace českých firem a dalších aktivit vedoucích ke zvýšení konkurenceschopnosti a obecně k růstu české ekonomiky.

ABRA Software se plně připojuje k výzvě Svazu průmyslu a dopravy. Zakladatel ABRA Software Jaroslav Řasa k tomu říká:

„Toto je další z řady přešlapů, které v žádném případě nepodporují vládní proklamaci 'Country for the future'. Podobně, jako kvóty na domácí zemědělskou produkci v obchodech.“

Zkrácený text výzvy:

Vážený pane premiére, vážení členové vlády,

rychle se blíží termín pro dokončení Národního plánu obnovy (NPO). S obavou sledujeme, že se do něj dostatečně nepromítají priority, které mají vysoký potenciál zvýšit konkurenceschopnost, odolnost a budoucí růst české ekonomiky. Vláda například zcela opomíjí přínosy, které by měla robustní podpora digitální transformace českých firem.

Svaz průmyslu a dopravy ČR proto vládu vyzývá, aby

  • zvýšila alokaci pro firmy na digitalizaci (digitální transformaci) z 1 na 10 miliard korun a aby zapracovala tento požadavek do návrhu NPO do příštího jednání tripartity 22. února 2021,
  • umožnila firmám, aby z NPO financovaly také investice do digitalizace výrobních procesů,
  • otevřela přístup k prostředkům na digitalizaci také velkým podnikům bez zásadních omezení.